Centrale24 in het nieuws

13 februari 2020
Centrale24 1050

De veiligheid van cliënten was en is niet in het geding

In de eerste week van februari is Centrale24 helaas enkele keren negatief in het nieuws geweest. Dat is naar onze mening onterecht. De veiligheid van cliënten en de kwaliteit van dienstverlening zou in het geding zijn. En daarmee ook de zorg aan cliënten – waaronder ook van Lunet zorg – die gebruik maken van de diensten van Centrale24. De veiligheid van cliënten was en is niet in het geding.

Alle centralisten van Centrale24 zijn opgeleid en gekwalificeerd voor een verantwoorde uitvoering van hun taak. Daarnaast is er veel geïnvesteerd in coaching van medewerkers, een transparante werkwijze en meer directe sturing op de werkplek door teamleiders. Mede hierdoor is het ziekteverzuim met een derde afgenomen.

Per dienst werkt een team van vier Centralisten samen met een medewerker uit een vaste flexpool. Deze medewerker – in de krantenartikelen ‘student’ genoemd – is in principe niet verpleegkundig of agogisch geschoold. Hij of zij kan wel aan de telefoon – na een interne scholing – snel en adequaat een inschatting maken of hij of zij de hulpvraag zelf kan oplossen of dat er meteen geschakeld moet worden met een Centralist met zorgachtergrond.

De werkstations van Centrale24 vormen het hart van de dienstverlening. Er wordt gewerkt met betrouwbare en moderne apparatuur. Meldingen gaan efficiënter en door goede monitoring van processen kan er maatwerk worden geleverd. Voor wat betreft de persoonsalarmering heeft Centrale24 in het najaar van 2019 – naar aanleiding van een audit van een onafhankelijk bureau – een keurmerk toegekend gekregen.

De feitelijke zorg ter plekke bij de cliënten wordt uitgevoerd door (nacht)zorgmedewerkers. Deze agogisch of verpleegkundig geschoolde medewerkers geven aan dat de samenwerking met Centrale24 prima is. Er kan snel en gericht zorg worden verleend aan de mensen die daarom vragen of dit nodig hebben.

Een kleine groep medewerkers van Centrale24 kan zich moeilijk verenigen met de ingezette koers. Daar is veel aandacht voor. Dat heeft echter niet alle ontevredenheid kunnen wegnemen. Verreweg de meeste medewerkers herkennen zich niet in de verhalen zoals geschetst in het Eindhovens Dagblad. Zij ervaren een open cultuur, zijn juist trots op hun werk en distantiëren zich van de uitlatingen van hun (ex)collega’s.

Centrale24 legt de verbinding tussen mensen met een zorgvraag, hun familie & vrienden en professionele zorgorganisaties, waaronder Lunet zorg. Door gebruik te maken van slimme technologie bieden ze aandacht en zorg op afstand. Persoonlijk, gebruiksvriendelijk en op maat, 24 uur per dag, 7 dagen per week.