Benoeming Ronald de Lange tot voorzitter Raad van Bestuur

13 mei 2020
Ronald De Lange 1050X500 1

Per 1 januari 2021

De Raad van Toezicht van Lunet zorg heeft besloten Ronald de Lange per 1 januari 2021 te benoemen tot de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij volgt daarmee aan het einde van dit jaar Loet Smeets op.

Ronald de Lange is sinds 1 januari 2019 lid van de Raad van Bestuur van Lunet zorg. De Raad van Toezicht is verheugd over zijn benoeming, omdat daarmee de continuïteit van het beleid en het bestuur op een goede wijze wordt geborgd.

Ronald de Lange en Loet Smeets zullen gedurende de komende periode in onderling overleg zorgdragen voor overdracht van werkzaamheden.