Medezeggenschap cliënten juist nu actief

18 mei 2020
Clientenkaart1050

Hoe gaat het met cliënten in tijden van corona?

Medezeggenschap van cliënten is belangrijk. Zeker ook in deze bijzondere tijd waarin elkaar fysiek treffen niet zo gewoon is. Maar de centrale cliëntenraad (CCR), de coaches van de cliëntenraden en de functionaris Medezeggenschap willen toch graag weten hoe het met de cliënten gaat? En of er zaken zijn die door de medezeggenschap moeten worden opgepakt? Onderwerpen die het gezamenlijk belang van cliënten raken.

Belronde
Omdat we de richtlijnen van het RIVM willen volgen en ons aan de preventieve maatregelen willen houden, leek telefoneren ons een goed alternatief. Coaches hebben zodoende cliënten gebeld, geïnterviewd en hiervan een rapportage gemaakt. De rapportage is gestuurd naar het kernteam Corona van Lunet zorg en naar de managers. Naar aanleiding van het rapport zijn acties genomen.

Enkele bevindingen

  • De meeste cliënten geven aan dat het goed gaat.
  • De afspraken en de regels rond corona duidelijk en goed uitgelegd zijn.
  • De meesten niet bang zijn vanwege het coronavirus.
  • Bijna 60% van de 39 geïnterviewden geeft aan het niet fijn te vinden om thuis te zitten en niet naar dagbesteding/werk te kunnen.
  • Verreweg de meeste cliënten denken mee over de dagbestedingsactiviteiten op de woning.
  • Een aantal bewoners vindt het moeilijk dat er geen bezoek mag komen of dat ze niet op bezoek kunnen. Gelukkig hebben cliënten op de een of andere manier contact met hun familie. Cliënten vinden het fijn als ze gebeld worden of een kaartje krijgen. Speciaal telefoonnummer `Lunet Luistert’ Mede door de medezeggenschap is er een helpdesk tot stand gekomen: Lunet Luistert. Deze helpdesk kan door cliënten en verwanten tijdens werkdagen gebeld worden tussen 9.00 en 12.00 uur: 088 551 6000. Voor vragen of gewoon om je verhaal te delen.

Nieuwe belronde
Binnenkort komt er een tweede belronde onder de leden van de cliëntenraden. De coaches en de functionaris medezeggenschap zullen dit begeleiden. Tijdens het telefonisch interview wordt onder meer gevraagd hoe het nu met de cliënten gaat en hoe het gaat met de dagbesteding. De CCR krijgt het rapport en bespreekt dit vervolgens met het management.

CCR vergadert via beeldbellen
De CCR vergadert via beeldbellen met de Raad van Bestuur. Het is een hele klus om dit te organiseren.

Hart onder de riem
De CCR stuurt een ansichtkaart naar alle cliënten van Lunet zorg om hen een hart onder de riem te steken. De CCR is trots op de cliënten van Lunet zorg: er is veel veranderd zoals de dagbesteding en de afspraken rond bezoek. De meeste cliënten houden zich goed aan de afspraken. De kaart krijgen de cliënten in de week van 11 mei in de brievenbus.