Lunet zorg gaat stap voor stap veranderen

30 november 2020
Crowd 1050 800X500

Organisatorische veranderingen en een andere manier van intern samenwerken

We hebben, net als veel collega-instellingen, te maken met een steeds complexer wordende zorgvraag van cliënten, een lastige zorgfinanciering en een onvoldoende personele bezetting vanwege een krapte op de arbeidsmarkt. Om ook in de toekomst kwalitatief goede zorg en ondersteuning te kunnen verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking, kiest Lunet zorg voor organisatorische veranderingen en een andere manier van intern samenwerken.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat medewerkers meer plezier in en waardering over hun werk krijgen. Ze moeten trotser worden op Lunet zorg en er graag willen werken. Daarover gaan we, meer dan voorheen, met elkaar het gesprek aan. Wat kan er beter, wat zijn de mogelijkheden, wensen en ambities van de betrokkenen? Maar ook; wat zijn de mogelijkheden en verplichtingen van een zorgorganisatie.

Tenslotte. De vraag van de cliënt is en blijft centraal in alles wat wij doen. Een cliënt wil de zorg en ondersteuning krijgen die hij of zij wenst of nodig heeft. Daarnaast geven cliënten ook aan dat niet alleen de zorg continuïteit gewaarborgd moet zijn, maar ook de mensen die dat moeten uitvoeren. Dat betekent meer tijd besteden aan zorgaspecten, minder verloop in personeel en meer ‘vertrouwde’ gezichten in een woon- of dagbestedingslocatie.

In 2020 is gestart met een aanpassing in de organisatiestructuur. Een deel van onze zorgteams ging nauwere samenwerkingsverbanden aan met andere zorgteams. Deze op basis van samenwerken gevormde werkeenheden kregen ieder een eigen leidinggevende, de teamleider. In 2021 gaan we hier mee door en krijgen alle zorgwerkeenheden zo’n teamleider. Tegelijkertijd komt er een duidelijkere taak-en rolomschrijving in deze werkeenheden en willen we de samenwerking tussen de zorg en de ondersteunende diensten zodanig verbeteren dat zorgpersoneel zich meer – of alleen maar – op zorg kan richten.

Het verandertraject krijgt gestalte in nauwe samenspraak met de Ondernemingsraad, de centrale medezeggenschapsraden én door gebruik te maken van de kennis en ideeën van medewerkers. Daarnaast nodigt het bestuur van Lunet zorg medewerkers uit voor een gesprek en worden zij op de hoogte gehouden via webinars en andere kanalen. Ook heeft het bestuur de vakbonden uitgenodigd voor een gesprek om hen te informeren over de organisatieveranderingen.