De toekomst van de zwembaden Lunet

19 mei 2022
Swimming Pool 3728482 1920

Besluitvorming over de drie zwembaden op De Donksbergen, Eckartdal en De Vuurtoren

Na onderzoek en intensief overleg over de uitkomsten heeft Lunet een voorlopig besluit voorgelegd aan de medezeggenschapsraden tot definitieve sluiting van de drie zwembaden per 1 september 2022.

Bestuurder Hilda Barnhoorn: “Dit was zeker geen gemakkelijk besluit en het doet, gezien de lange geschiedenis van de zwembaden en het plezier dat cliënten eraan ontlenen, pijn in het hart. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek maken echter duidelijk dat het besluit om de baden te sluiten het meest reëel is. Een instemmingsaanvraag ligt sinds deze week bij de medezeggenschapsraden. Ook voor hen wordt het een lastig besluit.”

Uit onderzoek naar het gebruik en de toekomst van de drie zwembaden De Donksbergen in Duizel en Eckartdal en De Vuurtoren in Eindhoven, blijkt dat vergaande modernisering nodig is om aan de toekomstige maatstaven voor gebruik te kunnen blijven voldoen. Dit heeft niet alleen te maken met de levensduur en toekomstbestendigheid van de gebouwen en de zwembaden, maar zeker ook met de scherpere eisen die de aankomende nieuwe Omgevingswet stelt en de nieuwe regelgeving rondom duurzaamheid. En met maatschappelijke argumenten zoals streven naar normalisatie en inclusie van mensen met een verstandelijke beperking, wil Lunet stimuleren om zoveel mogelijk gebruik te maken van algemeen maatschappelijke voorzieningen, waarvan een zwembad er een is. En deze alternatieven zijn er op relatief korte afstand van de bijna 550 regelmatige gebruikers van de zwembaden van Lunet.

Voor de enkele tientallen cliënten die om medische en/of revalidatie-redenen gebruik moeten maken van zwemmen of bewegen in water, wordt de komende weken naar een alternatief gezocht.