Protestbrief 'Sluiting zwembaden' overhandigd aan RvB

08 juni 2022
Protestbrief Sluiting Zwembaden' Overhandigd Aan Rvb Small

Protestbrief overhandigd aan Hilda Barnhoorn van de Raad van Bestuur van Lunet

Op woensdag 8 juni heeft een twintigtal verwanten, cliënten en medewerkers een protestbrief overhandigd aan Hilda Barnhoorn van de Raad van Bestuur van Lunet. In deze brief wordt nadrukkelijk gevraagd om het voorgenomen besluit om de drie Lunet-zwembaden te sluiten, te heroverwegen.

Het voorgenomen besluit is op 17 mei genomen op basis van een uitgebreid onderzoek waarin duidelijk werd dat het sluiten van de zwembaden het meest reëel is. Dit was zeker geen gemakkelijk besluit, gezien de lange geschiedenis van de zwembaden en het plezier dat cliënten eraan ontlenen.

De Raad van Bestuur heeft vrijdag 3 juni jl. met de medezeggenschapsraden van Lunet afgesproken om samen een aanvullend onderzoek te doen om te kijken of het sluiten van de zwembaden echt onvermijdelijk is. Als dit onderzoek is afgerond, kijken we opnieuw naar het voorgenomen besluit. Tot die tijd wordt de definitieve beslissing over de zwembaden uitgesteld.