Gratis symposium over zorg voor Lunet medewerkers, cliënten en verwanten

09 september 2022
Audience 1677028 960 720

In Valkenswaard op 11 oktober van 14.30 - 17.00 uur

Over het symposium
De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) bestaat 10 jaar. De AWVB viert deze mijlpaal door 'on tour' te gaan en hun kennis te delen met partner-organisaties. Daarom komt de AWVB bij Lunet een mini symposium verzorgen voor alle Lunet zorgprofessionals, cliënten en verwanten in De Hofnar in Valkenswaard.

De gratis tickets voor het symposium kunnen hier besteld worden.

Aanbod symposium

  1. Lezing ’Eigen regie en zelfbepaling’ door Noud Frielink en Mireille de Beer.
  2. Workshop ’Zicht op het familienetwerk’ door Sanne Giesbers, Frances Vereijken, Marieke Westerman en Laura Vromans.
  3. Lezing ‘Ondersteuning van zorgprofessionals in hun vakmanschap’ door prof. dr. Petri Embregts.


Meer informatie per onderdeel

  1. Mensen met een verstandelijke beperking beschikken over belangrijke kennis op basis van hun eigen ervaringen. Hoe kunnen we deze ervaringskennis optimaal benutten? Tijdens de lezing zal ook worden ingegaan op het belang en de meerwaarde van eigen regie en wordt gekeken hoe het cliëntperspectief centraal gesteld kan worden. Tot slot komt de vraag aan de orde hoe we de zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperking kunnen vergroten.

  2. In deze workshop gaan de deelnemers zelf aan de slag met het thema familienetwerken. Waarom is zicht op het familienetwerk belangrijk, hoe breng je als zorgprofessional het familienetwerk van iemand met een verstandelijke beperking in beeld en hoe ga je daarover in gesprek met deze persoon en zijn of haar netwerk?

  3. De kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking hangt in grote mate af van het handelen van zorgprofessionals. Welke competenties worden van zorgprofessionals gevraagd? En welke kennis is nodig om de professionele ontwikkeling van begeleiders, gedragsdeskundigen en andere zorgprofessionals te stimuleren en de kwaliteit van hun ondersteuning vanuit optimaal vakmanschap vorm te geven? In deze lezing zal ingegaan worden op de kennis die de AWVB hierover heeft ontwikkeld.