Uitvoering beleid fysiobehandelingen opnieuw bekeken

19 oktober 2022
Vrouw Man Ergotherapie

Nieuwe toetsing fysiobehandelzorg voor periode 2018 - 2021 en loket voor vragen

Naar aanleiding van vragen over het beleid rondom fysiotherapeutische behandelzorg voor Wlz-cliënten met verblijf en behandeling in de jaren 2018-2021, heeft Lunet hier opnieuw naar gekeken. Het beleid, van toen en nu, voor die groep is getoetst bij een extern, onafhankelijk advocatenkantoor. Het huidige beleid is passend bevonden. Dat geldt niet voor de periode 2018 – 2021. Deze uitkomst neemt Lunet serieus en ze vindt dan ook een nieuwe toetsing noodzakelijk.

Opnieuw toetsen
In de periode van 2018 - 2021 is de fysiobehandelzorg voor deze groep cliënten veelal uitbesteed aan particuliere fysiopraktijken. Hierdoor zijn de gegevens hierover niet direct beschikbaar binnen Lunet. Om na te gaan of cliënten destijds benadeeld zijn en recht hebben op financiële compensatie wordt op korte termijn met hen contact opgenomen. Bij deze toetsing gaan we uit van het huidige beleid, zoals dat inmiddels sinds 2022 geldt.

Loket voor vragen
Lunet richt ook een speciaal loket in, waar verwanten en cliënten contact kunnen opnemen met vragen over de fysiobehandelingen in 2018 - 2021. Op korte termijn volgt hierover meer informatie.