Stage lopen

Volg je een opleiding in Zorg & Welzijn op Mbo- of Hbo-niveau, of zit je nog op het voortgezet onderwijs en wil je werken in de zorg? Dan biedt Lunet tal van stageplaatsen die jou de kans geven te onderzoeken welke richting je op wilt. Bijvoorbeeld op onze woonlocaties, in de dagbesteding of bij de ondersteunende diensten. Lunet heeft meer dan 100 locaties, dus meer dan 100 mogelijkheden om stage te lopen. 

We bieden voor alle leerjaren een stageplaats aan. Het hangt van het leerjaar af welke werkzaamheden je op de werkvloer uit mag voeren. Ook jouw eigen ontwikkeling heeft hier invloed op.

MBO Zorg & Welzijn

In het algemeen kun je het volgende verwachten:

 • Voorkomende diensten draaien
 • Vertrouwensband opbouwen met de cliënt
 • Cliënten ondersteunen bij of overnemen van dagelijkse activiteiten. (bijvoorbeeld in en uit bed halen, aan- en uitkleden, eetmomenten, huishoudelijke taken, activiteiten zoeken en aanbieden, ondersteunen bij sociale contacten
 • Deelnemen aan het teamproces (bijvoorbeeld samenwerken, vergaderingen bijwonen en inbreng hebben, meedenken en doen)
 • Bijdrage leveren aan het uitvoeren en opstellen van het persoonlijk plan
 • Leerproces samen met je werkbegeleider en collega’s vormgeven


Deze eigenschappen vinden we belangrijk en kun je verder ontwikkelen

 • Verantwoordelijkheid dragen (voor de cliënt en je leerproces)
 • Enthousiasme
 • Flexibel
 • Sociale vaardigheden

HBO Zorg & Welzijn

In het algemeen kun je het volgende verwachten:

 • Voorkomende diensten draaien
 • Vertrouwensband opbouwen met de cliënt
 • Cliënten ondersteunen bij of overnemen van dagelijkse activiteiten. (bijvoorbeeld in en uit bed halen, aan- en uitkleden, eetmomenten, huishoudelijke taken, activiteiten zoeken en aanbieden, ondersteunen bij sociale contacten
 • Deelnemen aan het teamproces (bijvoorbeeld samenwerken, vergaderingen bijwonen en inbreng hebben, meedenken en doen)
 • Coördinatie en uitvoering bij het schrijven van een persoonlijk plan
 • Coördinerende taken op je nemen
 • Leerproces samen met je werkbegeleider en collega’s vormgeven


Deze eigenschappen vinden we belangrijk en kun je verder ontwikkelen

 • Verantwoordelijkheid dragen (voor de cliënt en je leerproces)
 • Verbetervoorstellen doen
 • Oplossingsgericht denken
 • Sociale vaardigheden
 • Overstijgend kunnen denken en handelen

Voortgezet onderwijs

Scholieren uit het voortgezet onderwijs zijn welkom voor een oriënterende stage. Het doel van de stage is kennismaken en kijken hoe het is om in zorg te werken. School geeft aan hoeveel uur je stage moet lopen per week en in welke periode. In overleg met je stagebegeleider wordt er een stagerooster gemaakt.

Deze eigenschappen vinden we belangrijk en kun je verder ontwikkelen

 • Enthousiasme
 • Flexibiliteit
 • Sociale vaardigheden