Lid Raad van Bestuur

 • 36 uur
 • WO
 • Eindhoven

Als Brabantse stichting ondersteunt Lunet mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 2.500 cliënten van alle leeftijden rekenen op Lunet voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd, voor 24/7 intensieve zorg of beperkte, incidentele ondersteuning. Dagelijks staan 2.375 professionals en bijna 1.000 vrijwilligers voor hen klaar, op bijna 180 locaties of in de eigen of ouderlijke woning in regio Zuidoost-Brabant.

Werkplek

Lunet ondersteunt, begeleidt en behandelt al meer dan 100 jaar mensen met een verstandelijke beperking bij het realiseren van een goed leven. Deze mensen rekenen op ons voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd.
We werken nu met 2.375 medewerkers, ondersteund door 960 vrijwilligers, voor zo’n 2.550 cliënten van alle leeftijden waar en wanneer dat nodig is. Van een paar uur per maand tot 24 uur per dag. Zowel op onze woonparken Eckartdal in Eindhoven en De Donksbergen in Duizel als in de wijken in omgeving Eindhoven en de Kempen.

Functie

Resultaatgebieden/opdracht

 • De cliënt en het cliëntenbelang een centrale rol geven in beleid en organisatieontwikkelingen.
 • Oprecht betrokken bij de cliënten, verwanten en medewerkers van Lunet, trots op de organisatie en dit inspirerend uitdragen (bijvoorbeeld op podia en in sociale media).
 • Vormen van een complementair, sterk en goed samenwerkend bestuursteam. Als raad van bestuur gezamenlijk naar buiten toe optreden en Lunet extern onderscheidend en krachtig profileren. De focus ligt hierbij op een goed leven, mooi werk en een gezond bedrijf waarbij er tevens sprake is van een flexibele organisatie die snel en proactief kan inspelen op de dynamiek in de externe omgeving.
 • De meerjarenstrategie en huidige beleidslijnen onderschrijven en voortzetten. Deze strategie verder uitbouwen en implementeren met als doel het leveren van goede ondersteuning en/of zorg in verbinding met de gemeenschap en overeenkomstig de maatschappelijke opdracht. Zorgdragen voor een cultuur waarbij de noodzakelijke transitie door zoveel mogelijk cliënten/verwanten/medewerkers gedragen wordt.
 • Verder organiseren en professionaliseren van de inhoudelijk expertise en realiseren van hoogstaand onderzoek en ontwikkeling rondom gedragsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking.
 • Zorgdragen voor het verlenen van passende ondersteuning en/of zorg van hoogstaande kwaliteit met oog voor de individuele cliënt en met de focus op een goed en stabiel leven voor de cliënt.
 • Uitdragen en verder ontwikkelen van de maatschappelijke opdracht die Lunet heeft naar haar cliënten.
 • Initiëren en tot ontwikkeling brengen van innovaties in het ondersteunings- en zorgaanbod, o.a. de inzet van zorgtechnologie, alsmede implementeren van innovatieve manieren om de ondersteuning en zorg beter en slimmer te organiseren met oog voor kwaliteit.
 • Uitbouwen van de strategische netwerkpositie in de transmurale keten in de regio en aangaan van nieuwe kansrijke samenwerkingsverbanden met andere (zorg)aanbieders, in het licht van het IZA.
 • Fungeren als leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor directeuren en overige leidinggevenden en zorgen voor een veilig en open klimaat waarin medewerkers en leidinggevenden gestimuleerd worden tot openheid, elkaar aanspreken en eigen verantwoordelijkheid durven nemen.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en Lunet positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door goede scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Bewaken van de tevredenheid van cliënten, verwanten en medewerkers.
 • Een warm hart voor medezeggenschap uitstralen naar alle lagen van de organisatie en voeren van een gelijkwaardige dialoog met de medezeggenschapsraden.

Wij bieden jou

WNT Klasse V

Wij vragen

 • Ruime ervaring op bij voorkeur bestuursniveau in een zorgorganisatie maar ook ervaren directieleden in een complexe en professionele zorgorganisatie worden uitgenodigd om te reageren.
 • Goed beeld van de trends in zorginhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen in de VG sector.
 • Afgeronde opleiding op academisch niveau, eventueel aangevuld met een bestuurs- of managementopleiding.
 • Beschikt over een goed trackrecord wat betreft het in goede banen leiden en succesvol in de organisatie borgen van organisatieontwikkelings- en veranderingsprocessen.
 • Heldere visie op het belang van ketensamenwerking en een scherp ontwikkeld gevoel voor zowel de sociale dynamiek als de proceskant van samenwerkingsinitiatieven.
 • Beschikt bij voorkeur over een (met name zorginhoudelijk) netwerk dat relevant is voor de organisatie of is in staat dit snel op te bouwen.
 • Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en geeft oprecht om andere mensen – met en zonder verstandelijke beperking.
 • Beschikt over strategisch inzicht en goed strategisch denkvermogen en is in staat om deze eigenschappen op verschillende terreinen in te zetten.
 • Bij voorkeur afkomstig uit de regio van Lunet.
 • Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Kerncompetenties

 • Natuurlijke autoriteit met overtuigings- en executiekracht. Heldere communicator die afspraken nakomt.
 • Toegankelijke en empathische persoonlijkheid, verbindend en zichtbaar aanwezig voor cliënten en medewerkers.
 • Besluitvaardig, slagvaardig, koersvast en daadkrachtig, vertaalt woorden in daden, is consistent en toont voorbeeldgedrag.
 • Inspirerende coach en leider, laagdrempelig, geeft vertrouwen en ruimte, in staat om mensen te mobiliseren en te committeren. Omgevingssensitief, goede performance in- en extern.
 • Bruggenbouwer naar verwanten en externe stakeholders.
 • Zelf reflectief, beschikt over relativeringsvermogen en gevoel voor humor op het juiste moment.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden, is soepel in conflictoplossing.

Over de organisatie

Lees hier meer over wie wij zijn en wat wij doen

Solliciteer

De werving en selectie voor deze vacature is uitbesteed aan een extern bureau. Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl (dus niet via deze pagina). Hier vind de complete vacaturetekst inclusief meer informatie over het selectieproces.

Plak de volgende link in een nieuw tabblad om direct naar de vacature te gaan: https://suurtenoever.nl/vacature/lid-raad-van-bestuur-2023-00147

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: Marja Suur, partner Annemarie Engel, PA Chantal Fonteijn, PA T: 0850 – 734 706 (Annemarie) T: 0850 – 734 710 (Chantal)

Solliciteer
 • 36 uur
 • WO
 • Eindhoven