Pagina Brede Banner Website (1) (2)

Informatiesessie vastgoed

Het is belangrijk dat vastgoed van Lunet aansluit bij veranderende en toekomstige (ondersteunings)vragen en de landelijke eisen.

Op 23 mei 2024 organiseren we op woonpark Eckartdal en De Donksbergen twee informatiesessies waarin we geïnteresseerden uitleg geven over de volgende onderwerpen:

  • Voorspelling van het aantal cliënten in de komende jaren. Een doorkijk en inschatting van hun vermoedelijke ondersteuningsvraag en bijbehorende woonbehoefte.
  • Berekening van het aantal verwachte benodigde woningen per park en in de wijken en dorpen.
  • Berekening van het aantal cliënten dat gebruik zal maken van een vorm van dagbesteding op de woonparken en van een vorm van dagbesteding in de wijken en de dorpen.
  • Vastgoedexploitatieadvies: doorkijk in de werkwijze van het beoordelen van alle huidige panden van Lunet, om daarmee de volgorde en prioriteit van bouw, verbouw en herbouw te kunnen bepalen.

Meer informatie en inschrijven
Wil je meer weten over deze bijeenkomst? Of wil je deelnemen? Klik dan hier.