CCvR & CCR

Ccvr & CCR

In gesprek met cliënten en cliëntvertegenwoordigers vormt de basis voor onze zorg. We vinden het belangrijk dat cliënten en cliëntvertegenwoordigers meepraten over de dagelijkse dingen en ook over grotere beleidszaken.

CCvR

De Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad (CCvR) adviseert en toetst of de belangen van cliënten voldoende worden meegenomen in de beleidskeuzes die Lunet maakt en bij de uitwerking daarvan in de dagelijkse praktijk.

De CCvR is breed en diep geworteld in de organisatie van Lunet en is zichtbaar aanwezig op meerdere niveaus in de organisatie. Heb je een vraag of wil je contact met de CCvR? Mail dan naar ccvr.lunetzorg@gmail.com.

Nieuwsbrief CCvR
De CCvR heeft een nieuwsbrief die ieder kwartaal uitkomt. Lees de nieuwsbrieven hier.

Downloads CCvR

Centrale Cliëntenraad (CCR)

De Centrale Cliëntenraad houdt zich met name bezig met organisatiebrede vraagstukken op strategisch niveau en overlegt periodiek met de bestuurders van Lunet en brengt advies uit. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit een groep cliënten.


Meer informatie

Naast centrale raden zijn er ook clusterraden. Wil je meer weten over medezeggenschap? Kijk dan op de webpagina over medezeggenschap.

Voorzitter Centrale Cliëntenraad klaar voor de volgende stap

Het verhaal van Davy

Voorzitter Centrale Cliëntenraad klaar voor de volgende stap

Lees het verhaal
Voorzitter Centrale Cliëntenraad klaar voor de volgende stap Voorzitter Centrale Cliëntenraad klaar voor de volgende stap Voorzitter Centrale Cliëntenraad klaar voor de volgende stap