Vervoer

Alles wat je moet weten over cliëntvervoer

Zo zelfstandig mogelijk reizen, gaan en staan waar je zelf wilt en keuzevrijheid hebben in hoe je reist. Dat hoort bij een goed leven. Om dit mogelijk te maken gaan we in gesprek met de cliënt en zijn omgeving. We kijken wat kan, veilig en nodig is op het gebied van vervoer. Ook bespreken we de grenzen. Want niet alles wat de cliënt, zijn of haar netwerk of begeleider wil, is mogelijk. Er zijn twee voorwaarden om gebruik te maken van cliëntvervoer:

  • De client heeft een beschikking (Wmo of Jeugdwet) waarin vervoer is opgenomen of een Wlz-indicatie.
  • De cliënt kan niet of nog niet zelfstandig reizen.

Uitgangspunten voor vervoer

  • Het cliëntvervoer vindt plaats vanaf het huisadres naar een dagbestedings of dagbehandelingslocatie van Lunet.
  • Het cliëntvervoer wordt in principe uitgevoerd als groepsvervoer.
  • Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de werktijden van de dagbesteding. Er vindt tussen de middag in principe geen cliëntvervoer plaats.

Uitzonderingen

  • Cliënten die bij Lunet wonen en naar de medische dienst of fysiotherapeut van Lunet gaan, kunnen gebruikmaken van individueel cliëntvervoer.
  • Alle overige uitzonderingen worden getoetst op noodzaak door Lunet.

Aanmelden
Het aanmelden van vervoer vindt minimaal 10 werkdagen voor de start plaats door de cliëntbegeleider.

Afmelden
Als een cliënt tijdelijk of geen gebruik maakt van vervoer, dan moet het vervoer worden afgemeld.

  • Bij ziekte of vakantie wordt dit gedaan door de cliënt of de vertegenwoordiger via www.mobiliteitsmanager.nl. Of bij spoed tot een uur voor de ophaaltijd via 077 397 8871 (Munckhof regie).
  • Bij sluitingsdagen van dagbestedings of dagbehandelingscentra door de cliëntbegeleider van de dagbesteding of dagbehandeling.
  • Indien cliënt helemaal stopt met vervoer, dan wordt deze door de cliëntbegeleider afgemeld.

Wijzigingen
Alle wijzigingen in de vervoerssituatie van cliënten worden door de cliëntbegeleider doorgegeven.

Folder cliëntvervoer
Lunet heeft een folder over cliëntvervoer. In deze folder vind je alle informatie over cliëntvervoer binnen Lunet.

Vragen
Heb je vragen over cliëntvervoer bij Lunet? Neem dan contact op met de cliëntbegeleider.