Ervaringsdeskundigheid bij Lunet: Begrip. Steun. Inspiratie.

Het is vaak erg fijn om te praten met iemand die niet alleen luistert, maar die begrijpt wat je doormaakt. Met iemand die het zelf heeft meegemaakt of in een vergelijkbare situatie heeft gezeten. Bij Lunet staan ervaringsdeskundigen klaar om juist dat begrip en die steun te bieden.

Wat is ervaringsdeskundigheid?

Ervaringsdeskundigheid begint met dingen die je zelf hebt meegemaakt. Je leert ermee omgaan en je leven zo in te richten dat het weer goed voelt voor jou. Op je eigen manier, passend bij jouw mogelijkheden en jouw persoonlijke wensen.

Door terug te kijken op wat er gebeurd is en erover na te denken, begrijp je beter wat je geleerd hebt. Zo kan je leren wat je de volgende keer anders zou kunnen doen. Vanaf dat moment kun je jouw ervaringen gebruiken om anderen te helpen. Je kunt mee denken over hoe dingen beter kunnen.

Waarom zet je ervaringsdeskundigheid in?

Het delen van persoonlijke verhalen draagt bij aan begrip en het gevoel serieus genomen te worden. Dit geldt zowel voor jezelf als voor de mensen die dichtbij je staan. De ervaringsdeskundigen van Lunet zetten hun ervaring bijvoorbeeld in om vooroordelen weg te nemen over mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen vertellen hoe de praktijk er voor hen uit ziet.

Hoe kunnen ervaringsdeskundigen jou helpen?

De ervaringsdeskundigen weten hoe het is om ondersteuning te krijgen van Lunet, erkennen en herkennen de situatie en kunnen naast je gaan staan. Ze geven eerlijke en persoonlijke antwoorden op je vragen. Ervaringsdeskundigen kunnen je helpen bij:

  • behoefte aan begrip, steun of een luisterend oor.
  • het maken van keuzes.
  • het motiveren om voor jezelf op te komen.

Daarnaast kunnen ervaringsdeskundigen een presentatie geven over hun eigen ervaringen.
Ze laten je zien dat je niet alleen bent in je situatie.


Wat voor soort hulp bieden ervaringsdeskundigen nog meer?

Het team van ervaringsdeskundigen biedt ondersteuning bij gastlessen, studiedagen, en werkgroepen. Ze kunnen voorlichting en advies geven aan zorgaanbieders, gemeenten en onderwijsinstellingen. Ze delen hun ervaringen over onderwerpen, zoals:

  • vriendschappen,
  • relaties,
  • ouder-kindrelaties,
  • omgaan met een beperkingen.

Naast cliënten kunnen ook familieleden of medewerkers bij ervaringsdeskundigen terecht.

Wie zijn ervaringsdeskundigen?

Ervaringsdeskundigen hebben de opleiding, ‘Ik deel mijn ervaring’ bij Fontys afgerond. Ze hebben geleerd hoe ze hun persoonlijke verhalen en ervaringen kunnen delen. Ervaringsdeskundigen zetten hun eigen kennis en ervaring in bij het ondersteunen van anderen. Daarbij kunnen ervaringsdeskundigen hun mening waar nodig ‘parkeren’, luisteren en aansluiten bij het verhaal van de ander.

Wie zijn ervaringsdelers?

Naast ervaringsdeskundigen zijn er bij Lunet ook ervaringsdelers. Ervaringsdelers laten anderen zien hoe zij in het leven staan, hoe zij de dingen zien en hoe ze dingen aanpakken. Ze praten over hun ervaringen met anderen en delen hun ervaringsverhaal. Ervaringsdelers hebben de opleiding (nog) niet gevolgd maar worden wel ingezet bij opdrachten vanuit het team ervaringsdeskundigen.

Meer weten?

Heb je een vraag aan de ervaringsdeskundigen van Lunet? Wil je ondersteuning van een ervaringsdeskundige? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op door een mail te sturen naar ervaringsdeskundige@lunet.nl.