Bestuur & toezicht

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door: 

Mw. Hilda Barnhoorn en Dhr. Ronald de Lange (voorzitter).

In het reglement Raad van Bestuur zijn zaken als bestuurstaken, werkwijzen en verantwoording vastgelegd.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer ir. A.L.C. Frijters (voorzitter)
  • De heer J.L.G. Creemers (vicevoorzitter)
  • Mevrouw A. Bambach (lid)
  • De heer J-P. Essers (lid)
  • Mevrouw S. Muijrers (lid)

De bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de werkwijze zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht.

Governancecode Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Administratie

KvK, RSIN & ANBI
KvK Lunet zorg: 17144573
RSIN: 810627711

Voor raadpleging van de statuten van de stichtingen verwijzen wij naar het Handelsregister (zie KvK-nummers zoals hierboven vermeld).