Bestuur en toezicht

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door:

Mw. Hilda Barnhoorn en Dhr. Ronald de Lange (voorzitter).

In het reglement Raad van Bestuur zijn zaken als bestuurstaken, werkwijzen en verantwoording vastgelegd.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw A. Bambach (lid)
  • De heer J.L.G. Creemers (vicevoorzitter)
  • De heer ir. A.L.C. Frijters (voorzitter)
  • Mevrouw dr. L. Pijnenborg, arts (lid)
  • De heer J-P. Essers (lid)

De bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de werkwijze zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht.

Administratie

KvK, RSIN & ANBI
KvK Lunet zorg: 17144573
RSIN: 810627711

Voor raadpleging van de statuten van de stichtingen verwijzen wij naar het Handelsregister (zie KvK-nummers zoals hierboven vermeld)