Bestuur en toezicht

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door:

 
Dhr. R. de Lange (voorzitter)   Mw. H. Barnhoorn


In het reglement Raad van Bestuur zijn zaken als bestuurstaken, werkwijzen en verantwoording vastgelegd.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw A. Bambach (lid)
  • De heer J.L.G. Creemers (vicevoorzitter)
  • De heer ir. A.L.C. Frijters (voorzitter)
  • Mevrouw dr. L. Pijnenborg, arts (lid)
  • De heer J-P. Essers (lid)

De bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de werkwijze zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht.

Organogram

De structuur van de organisatie is te bekijken in het organogram.

Administratie

KvK & RSIN
KvK Lunet zorg: 17144573
RSIN: 810627711

Voor raadpleging van de statuten van de stichtingen verwijzen wij naar het Handelsregister (zie KvK-nummers zoals hierboven vermeld)