Medezeggenschap voor cliënten en hun vertegenwoordigers

De besluiten die Lunet neemt, hebben vaak direct invloed op het leven van de cliënten en hun vertegenwoordigers. We vinden het dan ook belangrijk dat zij mee kunnen denken en praten over de dagelijkse dingen, maar ook over grotere beleidszaken. Daarvoor zijn cliëntenraden en cliëntvertegenwoordigersraden.

Een cliëntenraad of cliëntvertegenwoordigersraad praat mee en geeft advies over belangrijke onderwerpen en plannen van Lunet. De leden van een raad houden goed contact met hun achterban. Zo blijven zij op de hoogte van welke thema’s er spelen. De raden geven gevraagd en ongevraagd advies en zorgen er samen voor dat Lunet op koers blijft en steeds de juiste beslissingen neemt.

Voor vragen over de medezeggenschapsraden kun je een mail sturen naar medezeggenschapclienten@lunet.nl