Medezeggenschap voor cliënten en hun vertegenwoordigers

De besluiten die Lunet neemt, hebben vaak direct invloed op het leven van de cliënten en hun vertegenwoordigers. Wij vinden we het belangrijk dat cliënten én cliëntvertegenwoordigers meepraten over de dagelijkse dingen, maar ook over grotere beleidszaken. Dat zij hun mening geven over zaken die voor een grote groep cliënten belangrijk zijn. Dit doen we in lokale groepsoverleggen en in formele cliëntenraden.

De basis

Een groepsoverleg is een vorm van inspraak op lokaal niveau. Cliënten hebben recht op inspraak over onderwerpen die direct van invloed kunnen zijn op het dagelijks leven. Inspraak overstijgt het individuele belang en zorgt ervoor dat cliënten en cliëntvertegenwoordigers hun stem kunnen laten horen.

De formele cliëntenraden hebben bij een groot aantal onderwerpen instemmingsrecht en geven gevraagd en ongevraagd advies. Op deze manier dragen ze bij aan het nemen van de juiste beslissingen door Lunet. Er zijn raden op centraal niveau en op decentraal niveau. Met deze structuur voldoet Lunet aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) waarin is bepaald dat iedere zorginstelling in Nederland een cliëntenraad moet hebben.

In een succesvol groepsoverleg hebben cliënten, verwanten en begeleiders het vertrouwen in elkaar.

Onmisbare waarde

In zorg waar de cliënt centraal staat, is de medezeggenschap en inspraak van cliënten van onmisbare waarde. Cliënten moeten zoveel mogelijk zelf de mogelijkheid krijgen uitvoering te geven aan inspraak en medezeggenschap. Waar nodig met ondersteuning, of door hun vertegenwoordigers. Zij ervaren immers zelf direct de gevolgen van beslissingen die Lunet neemt. Onze ambitie is dat medezeggenschap geen plichtpleging is, maar een kernwaarde. Een vanzelfsprekendheid!

En zelfs als iedereen gelijk heeft, moeten we er nog samen uit zien te komen.

Kwartiermaker medezeggenschap

Karien Huijbregts is de taak gesteld medezeggenschap bij Lunet beter te organiseren en borgen. Voor Karien draait medezeggenschap binnen Lunet om veel meer dan een wettelijke aangelegenheid. Als kwartiermaker wil zij vooral de kansen pakken de cultuur rondom inspraak en medezeggenschap steviger neer te zetten. Met haar 30 jaar ervaring in de gehandicaptenzorg, weet zij als geen ander dat de dynamiek tussen cliënt, verwant en professional soms een spannende kan zijn. Oprecht naar elkaar luisteren, doen wat je zegt en zeggen wat je doet zijn voor haar dan ook kernwaarden om je altijd bewust van te zijn. En zelfs als iedereen gelijk heeft, moeten we er nog samen uit zien te komen.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met:


Karien Huijbregts
Kwartiermaker Medezeggenschap
k.huijbregts@lunet.nl