Kwaliteit, veiligheid en tevredenheid

Goede zorg kan altijd beter. Vanuit die overtuiging doen we er alles aan om de kwaliteit van onze dienstverlening continu te verbeteren en daarbij te zorgen voor een veilige omgeving en tevreden cliënten.

Tevreden cliënten

Cliënttevredenheid meten we door regelmatig gesprekken met cliënten en familieleden te houden. Ook vragen we hen deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken. De resultaten gebruiken we om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Een veilige omgeving

Is er een onveilige situatie? Dan melden medewerkers dit via een digitaal meldsysteem. Je kunt denken aan incidenten zoals agressie, medicatie, ongevallen. Natuurlijk ondernemen we direct actie. Ook kijken we naar hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Zo leren we van de situatie en voeren we verbeteringen door om herhaling te voorkomen.

Kwaliteitspas gehandicaptenzorg

Lunet neemt deel aan de Kwaliteitspas gehandicaptenzorg. In dit kwaliteitsmanagementsysteem verzamelen we jaarlijks gegevens over zorgkwaliteit op organisatie- en cliëntniveau. Dit leggen we vast in het kwaliteitsrapport. De resultaten gebruiken we als leer- en verbeterinformatie voor de organisatie én voor de jaarlijkse verantwoording richting ministerie, Inspectie en Zorgkantoor. Je vindt onze kwaliteitsrapporten op de publicatiepagina met organisatie informatie.

ISO-9001 gecertificeerd

We laten ons kwaliteitsmanagementsysteem jaarlijks toetsen op de normen van NEN-ISO 9001 door een extern bureau. Sinds 2010 is Lunet ISO gecertificeerd. Dit betekent dat we een goed kwaliteitssysteem hebben en dat we de kwaliteit continu verbeteren.

Toezicht GGD Brabant-Zuidoost

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg in de BOV/Kempen gemeenten.

Download hier het IGJ-rapport.