Historie Lunet

Van Lunet zorg naar Lunet

Sinds 1 januari 2024 staat Lunet zorg officieel geregistreerd als Lunet. Het logo van Lunet is twee jaar eerder al gewijzigd en wordt sinds die tijd al zonder het woord ‘zorg’ gebruikt. Onder meer, omdat we als organisatie meer aanbieden dan alleen zorg. Ook cliënten gaven aan zich daar prettiger bij te voelen.

Lunet bestaat officieel vanaf 1 januari 2008 en is ontstaan uit een fusie tussen Meare en De Plaatse.

De historie van Meare

Ook Meare is een fusieproduct; op 1 januari 2000 gingen Eckartdal en Dommelstroom daarin samen.

Eckartdal

De Broeders van de H. Norbertus van Elshout startten in 1937 in het kasteel op landgoed Eckart een gesloten afdeling voor psychiatrische patiënten; die heette St. Jozefdal. In 1973 nam stichting St. Jozef die zorg over en in 1979 werd dat stichting Eckart. De instelling heette vanaf 1980 Eckartdal. Ons woonpark op het prachtige landgoed draagt dezelfde naam. Klik hier voor meer informatie over woonpark Eckartdal.

Stichting Dommelstroom

In de jaren zestig had Eindhoven behoefte aan opvang van jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Daarvoor werd in april 1964 Stichting Kleuterdagverblijven opgericht. Kleine kinderen worden groot; voor oudere kinderen waren er nog geen voorzieningen. De stichting verhoogde de leeftijdsgrens om ook hen te kunnen opvangen. De nieuwe naam werd dan ook in 1969 Stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten Eindhoven. Er kwamen steeds meer dagbestedingcentra voor kinderen en volwassenen bij. In 1989 veranderde de naam in Stichting Dommelstroom.

De historie van De Plaatse

De Plaatse was ook zelf al het resultaat van een fusie, op 1 april 2002 ontstaan uit het samengaan van De Donksbergen in Duizel en Werken en Wonen in Eindhoven.

De Donksbergen Woonpark

De Donksbergen heeft al vele tientallen jaren wortels in de Kempen, met name in de gemeente Eersel. De zusters van de Congregatie van Liefde van Schijndel stichtten in 1902 daar het St. Jacobusgesticht. Sinds 1956 zijn de zorgactiviteiten bekend onder de namen Huize de Kindervriend en Huize Sint Jozef. Gaandeweg werden verschillende mensen en doelgroepen opgevangen, verzorgd en verpleegd in hartje Eersel. Het huidige woonpark in Duizel begon vanaf 1966 te groeien. Op deze plek werden verschillende typen woningen gebouwd voor uiteenlopende cliëntendoelgroepen. Het beschutte terrein is dus al vele jaren een veilig oord voor veel mensen met een verstandelijke beperking. Sommige cliënten kwamen hier al op jonge leeftijd wonen en zijn intussen op middelbare leeftijd. Klik hier voor meer informatie over woonpark De Donksbergen.

Werken en Wonen

De instelling Werken en Wonen begon in 1967 met enkele gezinsvervangende tehuizen (GVT) maar groeide al snel naar dertien woonbegeleidingscentra (WBC) in Eindhoven en de Kempen. In de centra wonen mensen met een verstandelijke beperking die ondersteuning nodig hebben bij het wonen zelf, maar die elders werken of dagactiviteiten hebben.