Samen kun je meer dan alleen

Door samen te werken met andere zorginstellingen en gespecialiseerde centra bouwen we aan een zorgketen die passende antwoorden geeft op de zorg- en ondersteuningsvragen van cliënten. Samen kun je nu eenmaal meer dan alleen.

  • Samen met Joris Zorg bieden we zorg in de VOF D’n Bolle Akker, een woonzorgboerderij voor senioren met psychogeriatrische problematiek en mensen met een verstandelijke beperking.

  • Samen met Amarant hebben we een appartementencomplex voor mensen met een verstandelijke beperking ingericht onder de naam D’n Boegent.

  • Met GGzE en ORO is onder de naam Meriadoc een woonvorm ingericht voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking en een stoornis in het autistisch spectrum.

  • Met Ergon, uitvoeringsorganisatie voor de Wet sociale werkvoorziening en re-integratie in Eindhoven en omstreken, werken we samen in de wasverzorging- en groenvoorziening. De externe wasverzorging voor platgoed en cliëntgebonden textiel is sinds 2014 volledig ondergebracht bij Ergon.

  • Lunet is onderdeel van Netwerk Vroeghulp Zuidoost-Brabant dat ondersteuning biedt bij opvoeden en opgroeien van kinderen met een ontwikkelingsachterstand, chronische ziekte of een verstandelijke en/of zintuiglijke, psychische en/of lichamelijke beperking.

  • DOOR! is een samenwerkingsverband van opvang- en zorgaanbieders en woningcorporaties in de regio Eindhoven. Samen bemiddelen we in woonruimtes (met verplichte begeleiding vanuit een zorgaanbieder). De deelnemende woningcorporaties en -stichtingen zijn: THUIS, Woonbedrijf, Trudo, Wooninc, Woningbelang en Lunet.

  • De Vrienden van Lunet en LUCA zijn stichtingen die zich inzetten voor cliënten van Lunet. Dit noemen we gelieerde stichtingen en we werken nauw met hen samen. Het is fijn dat wij kunnen rekenen op hun hulp en ondersteuning.

  • Samen met de zorgorganisaties Archipel, SWZ, Sint Annaklooster, Vitalis WoonZorg Groep, SGE en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen kijken we over de grenzen van onze eigen organisatie heen. We werken aan nieuwe vormen van samenwerking met impact en zetten met het traject ‘Samen Slim’ in op een nieuwe vorm van werkgeverschap die past bij het breed opleiden en inzetten van medewerkers.

  • Algemene inkoopvoorwaarden gezondheidszorg 2022 (AIVG 2022). Lunet ondersteunt deze voorwaarden voor de inkoop van producten en diensten. In de inkoopvoorwaarden zijn regels opgenomen waaraan een leverancier of opdrachtgever aan moet voldoen.