Onvrijwillige zorg

Lunet vindt dat iedereen de vrijheid heeft om zelf keuzes te maken. Er wordt altijd gezocht naar een oplossing waar iedereen het mee eens is. Daar werken we samen met cliënten, hun verwanten en/of vertegenwoordigers aan. Maar soms kom je er samen niet uit. En moet er toch zorg worden verleend waar de cliënt zich tegen verzet of waar de vertegenwoordiger het niet mee eens is. Dit noemen we onvrijwillige zorg. Regels over onvrijwillige zorg zijn vastgelegd in de Wet zorg en dwang (Wzd). Wij gaan hier zeer zorgvuldig mee om. Met vragen over de Wzd kun je altijd terecht bij het Cliëntenbureau. Ook vind je meer informatie op www.dwangindezorg.nl.

Lees er meer over in de verschillende brochures:


Inspectie gezondheidszorg

Op 4 mei 2021 bezocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd woonpark De Donksbergen. Tijdens deze inspectie werd toegezien op de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang (Wzd). Download hier het rapport.