Voorzitter Centrale Cliëntenraad klaar voor de volgende stap

Voorzitter Centrale Cliëntenraad Klaar Voor De Volgende Stap

Ik vind het belangrijk dat de stem van mensen met een beperking gehoord wordt. Met die 'drive' startte Davy Beerens in 2008 zijn carrière in de centrale cliëntmedezeggenschap. De eerste jaren als lid van dit medezeggenschapsorgaan, vanaf 2015 als voorzitter. "Niet altijd een gemakkelijke baan", volgens Davy, "maar terugkijkend ben ik erg trots dat ik de medezeggenschap bij Lunet mede heb kleurgegeven."

Terugkijkend ziet Davy vooral een groei van de medezeggenschap. "We hebben echt een plek binnen Lunet waarvanuit we meepraten, meedenken en ook meebeslissen. De centrale raad is regelmatig de gespreks- en sparringpartner van de raad van bestuur van Lunet. Er wordt goed naar elkaar geluisterd en we worden echt meegenomen in de ontwikkelingen die er zijn of nog komen. Wat wij zeggen of vinden, zetten we om in een advies en dat wordt dan weer meegenomen in het uiteindelijke besluit," vertelt Davy.

Terugkijken en even stilstaan bij het verleden is natuurlijk nooit verkeerd, maar het leven van een raadsvoorzitter speelt zich vooral af in het nu. "We zitten op dit moment in een tijd, waarin geen gebrek is aan veranderingen bij Lunet. Soms best wel complexe onderwerpen, die we op ons eigen verzoek eenvoudig, maar wel compleet gepresenteerd krijgen. We worden ook altijd ondersteund door een coach en dat is heel fijn. Op die manier is het voor de leden van de centrale cliëntenraad (CCR) allemaal iets beter te begrijpen. En als het toch nog wat ingewikkeld blijft, krijgen we mondelinge uitleg van het bestuur of van iemand die alles van dat ene onderwerp afweet."

De CCR is er voor alle cliënten. Voordat we iets besluiten, kijken we dus goed naar het totaalplaatje. Je moet dus verder en breder kunnen kijken dan naar alleen je eigen situatie

Nieuw: de Centrale Cliëntenmedezeggenschapsraad
Dat ook de medezeggenschap zelf verandert, ondervond Davy het afgelopen halfjaar. Naast de CCR kennen we in de centrale medezeggenschap van Lunet ook de CCvR; de centrale cliëntvertegenwoordigersraad. Tot voor kort waren dit twee gescheiden organen. "We zijn nog steeds wel twee aparte raden", vertelt Davy, "maar in de overleggen en gesprekken met de raad van bestuur zitten we als één gezamenlijke centrale raad aan de gesprekstafel; de centrale cliëntenmedezeggenschapsraad (CCMR).

En sinds kort hebben we naast ons adviesrecht, ook instemmingsrecht gekregen. Dat maakt onze stem niet luider, maar hij weegt wel wat zwaarder in het besluitproces. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je in gesprek met elkaar tot het beste besluit komt voor iedereen. En dat lukt nog steeds heel goed."