Lunet lekker duurzaam met Green Deal en Green team

21 maart 2023
Lunet Lekker Duurzaam Met Green Deal En Green Team

Green Deal Zorg en Green team Lunet

Op maandag 13 maart jl. was de eerste bijeenkomst van het Lunet Green team. Het Green team bestaat uit 12 enthousiaste Lunet collega’s die zich bezighouden met het verduurzamen van Lunet op basis van de Green Deal Zorg.

De Green Deal Zorg is een initiatief van de Rijksoverheid en diverse Nederlandse gemeenten. Het doel van de Green Deal Zorg is:

 • Het verbeteren van milieuprestaties door het verlagen van de CO2 uitstoot.
 • Bevorderen van circulair werken.
 • De hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terugdringen.
 • Creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen bevordert.

De deelnemende zorginstellingen uit de regio gaan binnen drie jaar na ondertekening van de Green Deal minimaal het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg bereiken. Voor Lunet betekent dit dat we vóór 2025 diverse duurzame doelstellingen moeten behalen.

Samen werken aan een duurzaam Lunet
Als je denkt aan duurzaamheid, komen er waarschijnlijk allerlei onderwerpen in je op. Om te verduurzamen gebruikt Lunet de Green Deal als basis. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aanbod:

 • Energie
  Energieverbruik inzichtelijk maken, energieverbruik verminderen en het opwekken van duurzame energie.
 • Afval
  Verminderen van afval, afvalscheiding, verwerken van afval.
 • Vastgoed
  Opstellen van een routekaart voor klimaatneutraal vastgoed in 2050. Opstellen van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan.
 • Water en Afvalwater
  Waterbesparing, medicijnresten in afvalwater verminderen.
 • Gevaarlijke stoffen
  Veilige opslag, werkinstructies.
 • Lucht
  Het optimaal laten werken van luchtinstallaties, het reduceren van stikstof uitstoot aan de lucht.
 • Catering en Voeding
  Voedselverspilling en milieuvriendelijkere opties in kaart brengen.
 • Reiniging
  Gebruik duurzame schoonmaakmiddelen, doseersystemen.
 • Mobiliteit
  Opstellen mobiliteitsbeleid.
 • Inkoop
  Afspraken maken over duurzaam inkopen, inkoopbeleid opstellen.
 • Groen
  Groenbeheersplan, milieubewust omgaan met hout.
 • Healing environment (Gezonde omgeving)
  Het ondersteunen van welzijn en herstel, voorkomen van gebouw gerelateerde klachten en verlagen van ziekte-uitval onder medewerkers.
 • Groene zorg
  Milieu impact van medicijnen verminderen, herbruikbare medische materialen stimuleren in plaats van materialen die eenmalig gebruikt worden, kennis vergaren van en naar zorgprofessionals.
 • Management
  Voldoen aan wet- en regelgeving, milieu- en duurzaamheidsbeleid, CO2 foodprint in kaart hebben en publiceren.

Meer informatie
Meer informatie over Green Deal vind je op de website van de rijksoverheid.