Corona maatregelen bij Lunet

Lunet biedt verantwoorde en veilige zorg en ondersteuning aan cliënten. Om veilige zorg, behandeling en ondersteuning te kunnen bieden gaan wij uit van de landelijke richtlijnen van de overheid.

Strengere maatregelen
Op 2 november is er wederom een persconferentie geweest over het coronavirus waarbij het kabinet kwam met strengere maatregelen. In Nederland stijgt het aantal besmettingen. Lunet voert op basis van de landelijke richtlijnen weer een aantal nieuwe coronamaatregelen in. Deze gelden vanaf 3 november.

  • 1.5 meter afstand: Om veilige zorg en ondersteuning te kunnen bieden is de 1.5 meter afstand weer van kracht.
  • Mondkapjes: De mondkapjes worden gedragen bij het verlenen van directe zorg, waar geen 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Kan de 1,5 meter gehandhaafd worden dan is een mondkapje niet verplicht.

Testen voor cliënten
Onze cliënten die klachten hebben, worden getest door onze medische dienst. Heeft u hierover vragen, neem contact op met de cliëntbegeleider.

Wonen
Er zijn op onze woongroepen mogelijke uitzonderingen op de landelijke richtlijnen. Indien de situatie op een woongroep verandert, gelden de aangepaste regels uitgaande van het belang van de cliënt(en) van deze locatie. De begeleider van de woongroep informeert hierover.

Extra maatregelen op woonpark de Donksbergen
Op het woonpark zijn er een aantal coronabesmettingen. Om deze besmettingen terug te dringen en meer besmettingen te voorkomen hebben we op woonpark de Donksbergen aanvullende maatregelen:

  • De dagbesteding is per direct gesloten. Cliënten krijgen op dit moment dagbesteding op de eigen woongroepen.
  • De vrijetijdsactiviteiten waarbij meerdere woongroepen bijeen komen zijn op dit moment afgelast.
  • Alle cliënten blijven in hun eigen woongroep. Er mogen geen woongroepen samen komen. Dit betekent dat als een cliënt op meerdere locaties dagbesteding heeft en hierdoor met meerdere woongroepen in contact komt, dat er dan geen gebruik kan worden gemaakt van die dagbesteding. Met de begeleider wordt naar alternatieve dagbesteding gezocht.
  • De griepprik wordt uitgesteld.
  • De vieringen in de aula zijn per direct weer online.

Bezoekregeling
Bezoek is welkom in de woning. Vertegenwoordigers kunnen cliënten op dit moment bezoeken. Het dragen van een mondkapje voor een bezoeker binnen de woonlocatie is verplicht. Bij 1,5 meter afstand tussen de personen is het mondkapje niet verplicht. De mondkapjes mogen eigen mondkapjes zijn of mondkapjes van de woning. Handen wassen voor bezoekers is verplicht.

Logeren
Cliënten kunnen logeren. Per locatie worden maatwerkafspraken gemaakt met cliënten en ouders/vertegenwoordigers.

Dagbesteding
De dagbesteding is op andere locaties dan op het woonpark Donksbergen open. Per locatie en per cliënt wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor dagbesteding.

Behandellocaties
Uiteraard nemen wij alle voorzorg in acht en volgen we nauwgezet de richtlijnen van de overheid. We bieden veilige en verantwoorde zorg op onze behandellocaties.

Openingstijden horecagelegenheden
Onze horecagelegenheden sluiten, gezien de landelijke maatregelen, om 17:00 uur.

Wijkpunten
Er zijn, naast landelijke maatregelen, geen extra maatregelen voor het bezoeken van onze wijkpunten. De wijkpunten waar cliënten kunnen eten, de zogenoemde eetpunten, zijn na 17:00 uur geopend.

Scannen op coronabewijs
Op alle horecagelegenheden waar externen kunnen komen vragen wij om een QR-code.

Coronatoegangsbewijs voor cliënten
Cliënten dienen steeds vaker een geldig vaccinatiebewijs te tonen wanneer ze openbare gelegenheden bezoeken. Het is gebleken dat het voor cliënten van onze woonparken lastig is, om deze bewijzen zelf aan te maken via de CoronaCheckapp. Daarom maakt Lunet de coronatoegangsbewijzen aan.

Het vaccinatiebewijs voorzien van een QR-code wordt per e-mail verstrekt en is geldig wanneer deze uitgeprint wordt. Ook kan de QR-code geïntegreerd worden in de CoronaCheckapp. Het aanmaken van de QR-code kan Lunet alleen doen voor cliënten die huisartsenzorg van Lunet ontvangen. Voor cliënten die een eigen huisarts hebben geldt dat zij de QR-code bij hun eigen huisarts op moeten vragen.

Midgetgolf Eckartdal open
De midgetgolfbaan is dagelijks geopend van 8.30 tot 21.00 uur. De midgetgolfbaan is uitsluitend geopend voor cliënten en hun familie en verwanten.

Zwembaden open
Onze zwembaden zijn open. Bij begeleiding van uw zoon, dochter of verwant, vragen we bij binnenkomst uw QR-code.


Vragen?

Heb je vragen over corona of over het vaccineren? Neem contact op met de begeleider of lees meer op de website van Steffie voor eenvoudige uitleg over het coronavirus.