Betere zorg met innovatieve oplossingen

Lunet ontwikkelt continu nieuwe concepten, initiatieven en diensten waar huidige én toekomstige klantgroepen behoefte aan hebben. Daarmee geven we ook antwoord op actuele en toekomstige veranderingen in de langdurige zorg, zoals de nieuwe Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en het nieuwe stelsel voor passend onderwijs. We besteden bovendien aandacht aan slimme ICT- en technologische oplossingen die de zorg efficiënter en makkelijker maken, waardoor we meer tijd voor je hebben en kunnen maken.

Zorginnovatieplatform Zuidoost-Brabant

Lunet maakt deel uit van Zorginnovatieplatform Zuidoost-Brabant. In dit platform ontwikkelen we samen met de regionale zorgaanbieders Archipel, Oktober en Vitalis WoonZorg Groep nieuwe manieren om zorgprocessen te optimaliseren en te innoveren met behulp van technologie. Vertrekpunt daarbij is de vraag van de cliënt in combinatie met het zo efficiënt mogelijk inzetten van de zorgprofessional op basis van beschikbaarheid, bekwaamheid en bevoegdheid.

Wil je meer weten over het Zorginnovatieplatform? Volg deze pagina op LinkedIn.

Innovatie Café

Het Zorginnovatieplatform organiseert ook Het Innovatie Café. Tijdens het Innovatie Café staat kennisdeling centraal en leren, praten en denken de deelnemers mee over de oplossingen van ‘later’.