Ons privacybeleid

Lunet hecht groot belang aan het respecteren en beveiligen van persoonsgegevens. Dit geldt voor de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website, cliënten, cliëntvertegenwoordigers, medewerkers, stagiairs, vakantiekrachten, vrijwilligers, uitzend-/inhuurkrachten, leveranciers etc.

Daarbij houdt Lunet zich aan de actuele privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacystatement is verder uitgewerkt in een privacyreglement. Deze versie is inmiddels voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen.

Hieronder lichten wij een aantal belangrijke zaken toe die betrekking hebben op uw privacy, waarbij de nadruk ligt op de bezoeker van deze website.

  • Lunet verzamelt via haar website formulieren o.a. namen, telefoonnummer en e-mailadres. Deze verzamelde informatie wordt alleen gebruikt voor het toezenden van aangevraagde informatie of voor het opnemen van contact door medewerkers van Lunet op uw verzoek.
  • Lunet slaat geen gegevens op in haar websitedatabase van ingevulde website formulieren. Deze gegevens komen rechtstreeks uit in de mailbox van de verantwoordelijke afdeling van Lunet. Enige uitzondering daarop zijn de gegevens die ingevuld worden op een websiteformulier voor het aanmelden van een evenement en de nieuwsbrief. De gegevens voor het aanmelden van evenement worden na afloop van het evenement meteen verwijderd uit de website database.
  • Nieuwe of aanvullende klant- en persoonsgegevens verzameld uit de websiteformulieren worden door Lunet vastgelegd in haar administratieve systemen.
  • U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens.
  • U heeft altijd het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.
  • Tevens heeft u het recht op gegevensoverdracht (ook wel recht op ‘dataportabiliteit’) genoemd.
  • Heeft u specifiek toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan heeft u altijd het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.
  • Lunet heeft een Functionaris Gegevensbescherming ('FG') aangesteld die toezicht houdt op en adviseert m.b.t. de juiste naleving van de privacyregelgeving binnen Lunet zorg. U kunt de FG desgewenst contacteren via: FG@lunet.nl

Wanneer u een klacht heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens ('AP'). De AP is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland m.b.t. privacy aangelegenheden.

Cookies
Deze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestandjes die onze website op de harde schijf van uw computer zet. Deze cookies geven onder andere inzicht in bezoekcijfers en het surfgedrag van de website bezoekers. Deze anonieme gegevens gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren.

Tot slot
Lunet behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wilt u weten welke gegevens Lunet over u in haar database heeft? Neem dan contact op met clientenadministratie@Lunet.nl of inzake sollicitaties gegevens werving&selectie@lunet.nl

Laatst gewijzigd: 25 mei 2018

Lunet | Zernikestraat 17 | 5612 NE | Eindhoven | 088 551 50 00 | info@lunet.nl | geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 17144573