Vrouw Man Ergotherapie

Hulpmiddelen en overige diensten

In het overzicht hieronder staat per onderwerp aangegeven wie betaalt: Lunet (rood) of jijzelf (groen). Bij de zaken die je zelf moet regelen en betalen, willen we je natuurlijk altijd helpen. Vraag hiervoor gerust begeleiding.

We houden ons aan afspraken, regels, wetten en richtlijnen. We snappen ook dat er soms maatwerk nodig is. Heb je hierover vragen? Bespreek deze met je persoonlijk begeleider. Hier vind je de tarievenlijst.

 

Hulpmiddelen Lunet Jij Hoe?
Incontinentiemateriaal.     Wie betaalt ligt aan indicatie (wel of geen behandeling) en aan je verzekering.
Persoonlijke hulpmiddelen en onderhoud daarvan.     Wie betaalt ligt aan indicatie (wel of geen behandeling) en aan je verzekering.
Aanschaf en onderhoud van een rolstoel.     Het kan zijn dat je verzekering dit betaalt.
Eenvoudige loopmiddelen zoals persoonlijke rollator of looprek.     Jij betaalt en regelt dit.
Hulpmiddelen voor algemeen gebruik (bijvoorbeeld tillift) en onderhoud daarvan.     Lunet betaalt en regelt dit.

 

 

Overige diensten

Lunet Jij Hoe?
Administratiekosten voor beheer cliëntengelden, overzicht persoonlijke uitgaven of bewindvoering.     Jij betaalt en regelt dit.
Administratiekosten voor een medische verklaring.     Jij betaalt en regelt dit.
Administratiekosten i.v.m. de Wlz.     Lunet betaalt en regelt dit.
Domotica centrale voorziening of opgenomen in persoonlijk plan.     Lunet betaalt en regelt dit voor jou.
Domotica persoonsgebonden en op eigen verzoek.     Jij betaalt en regelt dit zelf.
Een afscheidsdienst verzorgd door Lunet bij overlijden.     Jij of je verzekering betaalt en regelt dit zelf.
Uitvaartkosten.     Jij of je verzekering betaalt en regelt dit zelf.