Oproep namens de CCvR

11 maart 2021
Resume 1055

Adviesaanvraag aanpassing medezeggenschapsstructuur

De Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad (CCvR) hebben een adviesaanvraag van de Raad van Bestuur van Lunet zorg ontvangen. In de adviesaanvraag wordt gevraagd om met een voorstel te komen voor aanpassing van de huidige medezeggenschapsstructuur.

Lunet zorg heeft nu een raad op centraal niveau en een raad per cluster. En per cluster een raad voor cliënten en een raad voor cliëntvertegenwoordigers.

Waarom?
Hiervoor zijn 2 redenen:

  • Door de gewijzigde organisatiestructuur bij Lunet zorg sluit de huidige medezeggenschapsstructuur niet goed meer aan.
  • De nieuwe Wet op de medezeggenschap van juli 2020 geeft aanleiding om de bestaande structuur te evalueren.

Meepraten? Meld je aan vóór 2 april
Ben je cliëntvertegenwoordiger en heb je ideeën/suggesties voor de structuur van de medezeggenschap? Dan hoort de CCvR graag van je. Je kunt je hiervoor tot 2 april aanstaande aanmelden via centraleclientvertegenwoordigersraad@lunetzorg.nl of per post naar Lunet zorg, t.a.v. de CCvR, Croy 5, 5653 LC Eindhoven. Na 2 april nemen de leden van CCvR contact met je op.

Meer informatie?
Meer informatie over de nieuwe structuur van de medezeggenschap lees je op pagina 3 van de CCvR nieuwsbrief van maart 2021.