Onderzoek naar twee noodlottige ongevallen in afrondende fase 

22 december 2023
Donksbergen

Lunet heeft de onderzoeksrapporten ontvangen over de twee noodlottige ongevallen op 10 november jl. waarbij zowel op woonpark Eckartdal als op woonpark Donksbergen, een cliënt van Lunet om het leven kwam.

Voor het ongeval op woonpark Eckartdal is het onderzoek afgerond. Uit het onderzoek is gebleken dat het hier gaat om een noodlottig ongeval, waarbij er geen melding hoeft te worden gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Uit het onderzoek naar het noodlottige ongeval op woonpark De Donksbergen komt naar voren dat dit ongeval heeft kunnen plaatsvinden door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Om hierop in de toekomst beter te kunnen handelen, krijgt dit onderzoek een vervolg.

De direct betrokkenen en verwanten van de overleden cliënten zijn geïnformeerd over de resultaten van het onderzoeksrapport. Ook is een officiële melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar aanleiding van de aanbeveling in het onderzoeksrapport De Donksbergen. Lunet gaat naast nader onderzoek ook een verbeterplan opstellen om ervoor te zorgen dat we als organisatie leren van het gebeurde en waar nodig verbeteracties kunnen uitzetten.