Hume: Een sociaal project om mensen een stem te geven

28 juni 2023
Hume Een Sociaal Project Om Mensen Een Stem Te Geven

Inzicht krijgen in het stressniveau van jezelf of een ander

De HUME meet stress en stressopbouw, en visualiseert dit in een overzichtelijk dashboard. Hierdoor krijg je inzicht in het stressniveau van jezelf of een ander. Door een vroegtijdige waarschuwing kun je eerder reageren op de oplopende spanning en een eventuele escalatie voorkomen. Ook kan inzicht in spanningsopbouw van de medewerker helpen om zelf beter met stressvolle situaties om te gaan uiteindelijk om uitval te voorkomen.

Samenwerken
Vroegtijdige stress herkennen met behulp van de HUME. Je zou denken dat dit een technologische innovatie in de zorg is. ORO, Prisma, Sovak, Severinus, Mentech en Lunet zien dit echt anders. Het gaat niet om het product, dat heeft zijn werking inmiddels bewezen. De samenwerkende organisatie zetten zich juist in om van elkaar te leren en te ontdekken hoe je de HUME het beste kunt gebruiken in de praktijk. Bij welke deelnemers is welk effect te ontdekken? En hoe kan het product het beste in een zorgorganisatie geborgd worden? Hier gaan zij dit jaar mee aan de slag.

Meer ontspannen
Afgelopen jaren hebben in Nederland al 32 zorginstellingen gebruikgemaakt van de HUME en is het zichtbaar dat mensen na en tijdens het gebruik van de HUME beter in hun vel zitten. Er zijn meer momenten in de dag waarin zij kunnen ontspannen, omdat zorgmedewerkers weten waar zij stress van krijgen. Soms krijgen zij stress van situaties waar zorgmedewerkers nog nooit aan hadden gedacht, en soms is het bevestiging van wat al bekend is. De HUME geeft een directe objectieve weergave van de spanningen die de eindgebruiker ervaart. Ook maakt de HUME een overzichtelijke weergave van de spanningen op de langere termijn, bijvoorbeeld na 2 weken. Hiermee kunnen zorgmedewerkers omstandigheden in de omgeving veranderen om nieuwe spanningen te voorkomen.

Zoveel mogelijk mensen een stem geven
Veel mensen kennen de uitspraak “alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Deze uitspraak is ook van toepassing op het project welke met behulp van het zorgkantoor is vormgegeven. Door samen het effect van de HUME te onderzoeken heb je meer eindgebruikers met hun netwerk om het effect objectief en op dezelfde manier te meten. Het doel van de betrokken organisaties? Nou dat is makkelijk: zoveel mogelijk leren van elkaar en zoveel mogelijk mensen een stem geven over hun welzijn, waarbij dit door omstandigheden niet lukt om met woorden te doen.

Op de foto boven: Samenwerkende partners met vanuit Lunet directeur Innovatie Bas Dirkson (bovenste rij, 2e van links) en projectleider Onderzoek & Ontwikkeling Lea de Vries (onderste rij, links).