Lunet is samenwerkingspartner in het project sociale robot Ivy

14 juli 2023
Lunet Is Samenwerkingspartner In Het Project Sociale Robot Ivy

Collega Ivy gaat bij Lunet mensen met een licht verstandelijke beperking ondersteunen

Sociale robot Ivy heeft afgelopen acht jaar in verschillende zorgorganisaties zijn succes bewezen. Om te onderzoeken of Ivy mensen met een licht verstandelijke beperking en multi-problematiek ook kan helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren, mogen Lunet-cliënt(en) uit Woensel binnenkort kennismaken met Ivy en er volgen later nog meer locaties. De robot kan dan bijvoorbeeld een rol spelen in hen aan te sporen uit bed te komen of hun medicijnen in te nemen. Vooralsnog krijgt Lunet zes robots ter beschikking, maar voor het zover is moet er eerst nog het een en ander gebeuren.

Samenwerkingsproject 'Programma Sociale Robotica'
Het zorgkantoor is medefinancier van het samenwerkingsproject 'Programma Sociale Robotica'. In het programma wordt gezamenlijk gekeken naar implementaties binnen zorgorganisaties. Door te onderzoeken wat het effect van collega Ivy is bij met mensen met een licht verstandelijke beperking, kan dit opgenomen worden in de resultaten. De gezamenlijke resultaten worden aan het eind van het jaar opgeleverd en worden een blauwdruk voor verdere ontwikkeling en uitrol in Nederland. De samenwerkende organisaties zijn: Robot CRTL, RADAR, Koraal, Kempenhaeghe, Pergamijn, Hogeschool Zuyd en Universiteit Maastricht, WonenPlus en Lunet.