Lunet krijgt aanbesteding UWV re-integratietraject ‘Werkfit’ gegund

13 juli 2023
Lunet Krijgt Aanbesteding UWV Re Integratietraject Werkfit Gegund

'Werkfit' verkleint de afstand van mensen met een arbeidsbeperking tot de arbeidsmarkt

Lunet heeft de aanbestedingsprocedure van het re-integratietraject 'Werkfit' van het UWV gegund gekregen. De organisatie voldoet daarmee aan de hoge kwaliteitseisen die het UWV hieraan stelt. Met dit traject kan Lunet zowel haar eigen cliënten met een arbeidsbeperking, als met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van buiten Lunet, ondersteunen.

'Werkfit' verkleint afstand tot de arbeidsmarkt
'Werkfit' is een re-integratietraject dat de afstand van mensen met een arbeidsbeperking (met een WIA-, Wajong- of ZW-uitkering) tot de arbeidsmarkt verkleint. Het is een individueel traject dat uiteindelijk moet gaat leiden tot een betaalde baan. Het re-integratietraject 'Werkfit' komt voort uit de Banenafspraak 2017, waarin de overheid en de sociale partners hebben afgesproken dat er begin 2026 in totaal 125.000 banen moeten zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Omdat de trajecten worden gefinancierd door maatschappelijk geld, is monitoring en tussentijdse toetsing door het UWV onderdeel van het proces.

Lunet is klaar voor ‘Werkfit’
Bij Lunet worden al langer mensen naar een betaalde baan begeleid. Vorig jaar haalde de organisatie daarbij een 100% succesvolle plaatsingsscore. Binnen Lunet zijn het team jobcoaches en de afdeling HRM een nauwere samenwerking aangegaan om in de toekomst mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog meer te kunnen bieden met betrekking tot banen binnen Lunet. Het Leercentrum bij Lunet kan hierin, door middel van trainingen, scholingen en e-learnings, voor de re-integranten een belangrijke rol spelen. Ook stageplekken binnen werklocaties en het eigen functiehuis bieden hiervoor mogelijkheden.