Succesvolle proef met zwembad in Veldhoven

29 november 2023
Succesvolle Proef Met Zwembad In Veldhoven

Met de resultaten en ervaringen uit de proef in het zwembad in Veldhoven, gaan we bij Lunet verder in gesprek hoe dit verder vorm te geven.

Op dinsdag 21 november heeft een aantal bewoners van De Poten in Eersel gezwommen in het zwembad City Sport in Veldhoven. Dit is een van de zwembaden die is benaderd als mogelijk alternatief voor de zwembaden van Lunet. De proef is zowel door de gebruikers als de begeleiders als door het aanwezige zwembadpersoneel en de toezichthoudende badmeesters van team Bewegen Lunet als zeer positief ervaren.

Op woning De Poten in wijk Kerkebogten in Eersel wonen cliënten waarvoor door gedragsdeskundigen en fysiotherapeuten is vastgesteld dat bewegen essentieel is voor de motoriek en het lichamelijk welzijn. Therapeutisch zwemmen is hiervoor een geschikte methode en dat doen ze - net zoals andere cliënten in Eindhoven en omgeving - in het zwembad op het woonpark.

Zwemmen in extern zwembad is nu ook mogelijk
In 2022 constateerde onderzoeksbureau Van Montfoort dat het niet aannemelijk is dat Lunet de zwembaden op de woonparken De Donksbergen en Eckartdal kan openhouden. De installatie is sterk verouderd en eventuele reparatiekosten (te) hoog of wellicht straks zelfs niet meer mogelijk. Van Montfoort adviseerde onder andere om een noodplan te maken voor als een zwembad plotseling onbruikbaar wordt. Daarom zijn we begin 2023 in zowel Eindhoven en omgeving als in De Kempen op zoek gegaan naar alternatieve zwemlocaties. Deze zijn echter schaars, want veel gemeenten hebben om redenen van kosten en/of ouderdom hun zwembad gesloten. En de zwembaden die wel open zijn, ook bij collega instellingen, zijn bezet door andere groepen zwemmers of zijn niet voldoende uitgerust om het zwemmen voor cliënten mogelijk te maken. Daarom zijn we erg blij dat we in Veldhoven wel gehoor vonden. De wil om mee te denken was er van het begin af aan en zij staan open voor de wensen en eisen van de cliënten die zwemmen. Ook zijn we nog steeds in gesprek met de gemeente Eersel over het daar nieuw te bouwen zwembad dat vermoedelijk in 2026 opengaat.

Persoonlijk in gesprek over zwemmen
Parallel aan die zoektocht naar alternatieven en de persoonlijke gesprekken met cliënten en/of hun vertegenwoordigers om het therapeutisch zwemmen mogelijk te maken in een ander zwembad, zijn ook de gesprekken gestart door de persoonlijk begeleider en gedragsdeskundige met de andere 230 gebruikers van de zwembaden op de woonparken. Deze groep cliënten zwemt op dit moment recreatief of als dagbesteding. Ook zijn er maandelijkse gesprekken met de medezeggenschapsraden van Lunet. Zij zijn positief over het proces, de zorgvuldigheid daarin en het intensief zoeken naar passende opmaat-alternatieven.

Zijn we er al? Bijna. In het zwembad in Veldhoven willen we graag nog een aantal kleine aanpassingen. Het water was aangenaam warm en de materialen, zoals een door Lunet via subsidie aangeschafte tillift en ook de badbrancards voldeden, maar een flexibele doucheslang en een oprijplaat bij de ingang maakt het zwemmen nog toegankelijker en aangenamer. Ook de organisatie rondom zwemmen behoeft nog enige aandacht. Een halfuur zwemmen betekent ook inzet van vervoer en begeleiding tijdens het vervoer en/of tijdens het zwemmen. Met name de inzet van personeel vanuit de woning van de cliënt is op sommige plekken nog een uitdaging.

Met de resultaten en ervaringen uit de proef in het zwembad in Veldhoven, gaan we dan ook bij Lunet verder in gesprek hoe dit verder vorm te geven.