Lunet en CZ Zorgkantoor werken nauw samen aan toekomstbestendige langdurige zorg

21 februari 2024
Lunet En CZ Zorgkantoor Werken Nauw Samen Aan Toekomstbestendige Langdurige Zorg

Een belangrijke stap vooruit om zij-aan-zij de uitdagingen aan te pakken binnen de VG sector

Op 20 februari jl. ondertekenden CZ Zorgkantoor en Lunet een intentieverklaring voor een toekomstbestendige Wlz-zorg in de regio Zuidoost-Brabant. Beide organisaties willen de komende vijf jaar nauw gaan samenwerken om de langdurige zorg in de regio duurzaam, toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te behouden.

Deze ondertekening is een belangrijke stap vooruit om zij-aan-zij de uitdagingen aan te pakken binnen de Verstandelijk Gehandicapten (VG) sector. Stijgende zorgkosten, toenemende (complexe) zorgvragen en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een krimpende arbeidsmarkt, leggen grote druk op de (gehandicapten)zorg.

Ronald de Lange, voorzitter van de Raad van Bestuur van Lunet: “Lunet zet stevig in op een duurzame zorg voor mensen met een verstandelijke beperking binnen de regio Zuidoost-Brabant. Dat doen we onder meer vanuit regionale samenwerking, met oog voor innovatie en een andere manier van organiseren van zorg en ondersteuning.”

Focus op drie thema’s
Lunet en het CZ Zorgkantoor starten deze samenwerking op de volgende thema’s:

  • Anders organiseren van Wlz-zorg voor duurzame, betaalbare en kwalitatieve Wlz-zorg.
  • Organiseren van zorg passend bij de toenemende complexe zorgvragen in de regio.
  • Inhoud geven aan het scheiden van wonen en zorg.
    Cliënten die dat aankunnen, hebben een zo zelfstandig mogelijk en veilige plek in de samenleving en ervaren een gevoel van thuis met eigen regie. Bij de overgang naar méér zorg en ondersteuning in de eigen thuisomgeving, wil Lunet hierin een belangrijke rol spelen.

Medewerkers van beide organisaties, verwanten en cliënten worden gevraagd mee te denken en te praten. Ook medezeggenschapsorganen worden – op thema – betrokken.

Caro Verlaan, senior manager Zorgkantoor CZ: “Wij contracteren partijen, zoals Lunet, normaliter voor een periode van maximaal drie jaar. Met deze intentieverklaring voor een samenwerking van 5 jaar, willen we vanuit het CZ Zorgkantoor een duidelijk signaal geven dat ook wij samen met betrokken partijen in de regio duurzaam willen acteren op de uitdagingen van de toekomst. Deze intentieverklaring is een belangrijke eerste stap naar meer samenwerking.”