Jeroen: eerst cliënt, nu vrijwilliger bij Lunet

19 maart 2024
Jeroen Eerste Cliëntvrijwilliger Bij Lunet

Lunet neemt cliënten aan als vrijwilliger

Een cliënt die vrijwilliger is bij Lunet. Dat hoor je niet zo vaak. En dat klopt, want lange tijd was dit ondenkbaar omdat een zorgcontract en een (vrijwilligers) overeenkomst bij dezelfde zorgorganisatie wegens kans op belangenverstrengeling niet mogelijk was. Zo ook bij Lunet. Maar tijden veranderen en we willen werken aan een samenleving waarin mensen met een beperking gewoon kunnen meedoen en een betekenisvol eigen leven kunnen leiden. En laat Jeroen Langerhoff uit Eindhoven dit nou ook vinden, want sinds enkele maanden werkt hij in de keuken bij LuuXX Gestel. Als vrijwilliger.

"Ik hou van het bedienen van gasten. Mensen verwennen met lekker eten en een vriendelijk woordje. Die rol past mij als een jas."
Jeroen Langerhoff, vrijwilliger bij Lunet.

Elke maandag- en vrijdagavond doet de 55-jarige Jeroen zijn schort om in wijkpunt LuuXX Gestel aan het Franz Leharplein in Eindhoven en stort zich in het keukengewoel. Koken, tafeldekken, opruimen, afwassen, niets is hem te veel. Vooral bedienen doet hij graag. "Dan kan ik een praatje maken terwijl ik werk", zegt hij. "En dat vind ik veel fijner dan een praatje maken als ik niet hoef te werken", zegt hij er lachend achteraan. "Want ik hou van sociale contacten, maar die mogen gerust wat vluchtig zijn. Zo tussen neus en lippen of in keukentermen: tussen de soep en de aardappelen."

Pilot met Jeroen in de hoofdrol
Minder tussen de soep en de aardappelen is de aanloop naar deze nieuwe manier van vrijetijdsbesteding. In 2023 is bij Lunet een project gestart om vrijwilligerswerk voor cliënten mogelijk te maken. En de pilot hiervoor is begin dit jaar gestart. En met Jeroen in de hoofdrol. "De vraag werd gesteld door de Centrale Cliëntenraad van Lunet of cliënten die vrijwilligerswerk verrichten bij Lunet erkenning en waardering kunnen krijgen middels passend vrijwilligersbeleid. En met 'passend' bedoelen we dat we het vrijwilligersbeleid van Lunet volgen, ongeacht of een vrijwilliger cliënt of geen cliënt is bij Lunet. Dezelfde rechten en plichten, waardering en ondersteuning dus," aldus Lunet.

Nagerecht
Jeroen - die ook dagbesteding heeft in de horeca in het restaurant De Herberg op woonpark Eckartdal Eindhoven - vindt het allemaal wel best. "Kijk", zegt hij, "als vrijwilliger krijg je nu ook reisvergoeding, een eindejaarattentie en heb je andere voordelen. Maar waar het bij mij om draait is het leuke werk en de mooie contacten. Da's echt een kadootje. De kers op de taart, om in keukentermen te blijven."

Vrijwilligerswerk versus dagbesteding
Vrijwilligerswerk is iets anders dan dagbesteding. Net zoals dat vrijwilligerswerk iets anders is dan werk. Vrijwillige inzet is onbetaald werk dat plaats vindt in ieders vrije tijd. Vrijwilligerswerk komt dan ook niet in plaats van dagbesteding. De strikte scheiding komt voort uit enerzijds de indicatie. De indicatie brengt financiering met zich mee en dus ook begeleiding. Vrijwilligerswerk kent geen financiering en vergelijkbare (intensieve) begeleiding.

Heb je vragen over cliëntvrijwilligerswerk?' Neem contact op via vrijwilligerswerk@lunet.nl of bel 088 551 5610.