Stagiair, Team Voortseweg 4 in Eersel

 • 0 uur
 • MBO
 • Eersel
Waar ga je stagelopen?  
Voortseweg 4 kenmerkt zich door het groepsgebonden samenzijn. Er wordt veel aandacht besteed om cliënten een individueel programma te geven waarin huishoudelijke vaardigheden, vrijetijdsmogelijkheden en een duidelijk gestructureerd dagprogramma opgenomen zijn. De bejegening is vanuit methodiek Zien. 
 
Welke doelgroep kom je daar tegen? 
Op deze locatie wonen jongvolwassenen en volwassenen met een matige tot lichte verstandelijke beperking. 
 
Wat ga je leren?  
 • Methodisch handelen 
 • Het ondersteunen en observeren in een groep 
 • Individuele gesprekken voeren met de cliënt 
 • Contactleggen en onderhouden met familie 
 • Rapporteren en schrijven in een persoonlijk plan 
 • Notuleren in een teamoverleg 
 • Overleggen in teamverband 
 • Ondersteuning bieden in verzorging 
 • Verschillende begeleidingsstijlen toepassen 
 • Signalen van cliënten herkennen 
 • Informatie uit het persoonlijk plan omzetten in handelingen 
Wat verwachten wij/ vinden wij belangrijk?  
Dat je: 
 • Afspraken nakomt 
 • Respect hebt voor de cliënten 
 • Openstaat voor feedback 
 • Een actieve leerhouding laat zien 
Wat zijn je werktijden en werkdagen?  
De werktijden variëren tussen 7:00 uur en 22:30 uur.  
Conform het rooster. De werktijden zijn onregelmatig en bevatten alle diensten (zowel dag- als avonddiensten en met inachtneming van de stage-uren wordt van een stagiair verwacht dat hij/zij ten minste één weekend in de maand stageloopt). 

Arbeidsvoorwaarden 
Bij een stage van 36 uur per week ontvang je een vergoeding van €400,- bruto per maand, inclusief onkostenvergoeding. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato. De reiskosten zijn verwerkt in deze stagevergoeding. 
 
Met welke opleiding kun je hier stagelopen?  
Het gaat o.a. om de volgende opleidingen: 
 
Opleiding MBO niveau 3: 
MMZ gehandicaptenzorg  
Combinatie Verzorgende/MMZ 

Opleiding MBO niveau 4:  
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 
 
Alle leerjaren zijn welkom  
 
Solliciteer! 
Ben je op zoek naar een leuke en uitdagende stageplek? En heeft deze vacature je interesse gewekt, dan nodigen wij je uit te reageren. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met de afdeling Stages via stages@lunet.nl. 
 
Alle stagiairs dienen vóór indiensttreding bij Lunet een “Verklaring Omtrent het Gedrag” voor hun functie bij Lunet aan te vragen en te overhandigen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solliciteer
 • 0 uur
 • MBO
 • Eersel