Waar staat Lunet op de duurzaamheidsladder van de Green Deal Zorg?

01 augustus 2023
Waar Staat Lunet Op De Duurzaamheidsladder Van De Green Deal Zorg

Op weg naar meer verduurzaming, vergroening, hergebruik en CO2-reductie

Lunet is met de deelname aan de 'Green Deal Zorg' de weg ingeslagen naar meer verduurzaming, vergroening, hergebruik en de CO2-reductie. Vóór 2025 gaan we diverse doelstellingen op het gebied van duurzaamheid behalen. Recent is er een nulmeting geweest om te kijken hoe Lunet er vandaag de dag voor staat. Wat doen we al en wat nog niet? Wat kan beter, anders of doen we beter niet meer?

Stand van zaken: nulmeting
Met andere woorden, waar staat Lunet op de duurzaamheidsladder van de Green Deal Zorg? Om hier beter inzicht in te krijgen, hebben de projectleiders van het Green team van Lunet werkbezoeken gebracht aan ruim 50 Lunet locaties. Antwoorden op vragen als ‘Wat doe jij met medicijnoverschot?’ ‘Hoe ga je om met watergebruik?’ Maar ook: ‘gebruik je een doseerdop bij schoonmaakmiddelen?’ ‘Staan vleesvervangers op het menu?’ werden opgehaald.

"We zien dat er al veel gebeurt op lokaal of persoonlijk initiatief. Zoals het scheiden van afval. Tegelijkertijd zien we ook kasten vol met schoonmaakmiddelen, waarvan veel niet meer gebruikt wordt of waarvan men niet weet waarvoor het dient," aldus projectleiders Lisette Hartzuiker – Zwenger en Jan Dirk Loman.

Green Deal Zorg

Lunet doet mee aan de Green Deal Zorg. Een initiatief van de Rijksoverheid en diverse Nederlandse gemeenten. Het doel van de Green Deal Zorg is:

  • Het verbeteren van milieuprestaties door het verlagen van de CO2 uitstoot.
  • Bevorderen van circulair werken.
  • De hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terugdringen.
  • Creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen bevordert.

Het Green team van Lunet werkt aan een tiental duurzaamheidsonderwerpen. Lees hier aan welke onderwerpen.

Tijd voor actie: aan de slag met duurzaamheidsdoelstellingen
Naast het uitvoeren van een nulmeting, is Lunet achter de schermen aan de slag met de diverse duurzaamheidsdoelstellingen. Zoals het samen met leveranciers maken van meer duurzame keuzes. Daarnaast worden stappen gezet op het gebied van watergebruik door bijvoorbeeld het stimuleren van de eco-stand van de vaatwasser en waterbesparende douchekoppen. Ook qua voeding en centrale stroominkoop proberen we duurzame keuzes te maken. "Dit lijken allemaal kleine stapjes, maar als die straks op zo'n 165 locaties van Lunet doorgevoerd zijn, is het duurzaamheidseffect echt groot,” aldus Lisette.

Meer informatie
Meer informatie over de Green Deal vind je op de website van de Rijksoverheid.