Stagiair, Team Content wonen in Eersel

 • 0 uur
 • MBO
 • Eersel
Waar ga je stagelopen? 
Content Wonen is een ouderinitiatief voor mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking. De woonvorm is gelegen in de wijk “Kerkebogten” in Eersel. De woonvorm heeft een huiselijk karakter. Iedere bewoner heeft een eigen appartement en er is een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte met keuken. Wij vinden privacy, huiselijkheid en groepsgebeuren belangrijk, natuurlijk rekening houdend met het individu. Er is sprake van een beperkte zelfredzaamheid en behoefte aan regelmaat en duidelijkheid, waarbij zorg en begeleiding nodig is.
Er is een nauwe samenwerking met ouders. Zij vinden het belangrijk dat hun kinderen gelukkig zijn binnen Content wonen. Samen met begeleiding willen zij dit verwezenlijken. De dagelijkse begeleiding wordt uitgevoerd door Lunetzorg.
 
Wil je meer informatie over het ouderinitiatief? Kijk dan op de website: www.contentwonen.nl
 
Welke doelgroep kom je daar tegen?
11 volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking. De leeftijd varieert van begin 20 tot eind 40. Bijkomende beperkingen/ziektebeelden: autismespectrum stoornis, myotonie dystrofie, hechtingsstoornis.
 
Wat ga je leren?
 • Methodisch handelen
 • Het ondersteunen en observeren in een groep
 • Individuele gesprekken voeren met de cliënt
 • Contactleggen en onderhouden met familie
 • Rapporteren en schrijven in een persoonlijk plan
 • Notuleren in een teamoverleg
 • Overleggen in teamverband
 • Ondersteuning bieden in verzorging/begeleiding
 • Verschillende begeleidingsstijlen toepassen
 • Signalen van cliënten herkennen
 • Informatie uit het persoonlijk plan omzetten in handelingen
Welke eigenschappen vinden wij belangrijk en kun je bij ons ontwikkelen? 
 • Communicatieve vaardigheden, werken in de driehoeksverhouding: bewoner, ouders, begeleiding
 • Flexibiliteit; Kunnen schakelen in begeleidingsstijl, i.v.m. verschillende niveaus
 • Reageren op onvoorziene en crisissituaties
Wat verwachten wij?
Dat je 
 • afspraken na komt
 • respect en inlevingsvermogen hebt voor de bewoners 
 • een actieve leerhouding laat zien
 • stevig in je schoenen staat en je goed kunt verwoorden
Wat zijn je werktijden en werkdagen? 
Conform rooster. De werktijden zijn onregelmatig en bevatten alle diensten tussen 7.00 en 23.00 uur, 7 dagen per week. (zowel dag- als avonddiensten en met inachtneming van de stage-uren wordt van een stagiair verwacht dat hij/zij ten minste 1 weekend in de maand stageloopt).
  
Arbeidsvoorwaarden
Bij een stage van 36 uur per week ontvang je een vergoeding van €400,- bruto per maand, inclusief onkostenvergoeding. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato. De reiskosten zijn verwerkt in deze stagevergoeding.
 
Met welke opleiding kun je hier stagelopen? 
Met een niveau 4 of niveau 5 studie, met voorkeur vanaf leerjaar 2 en voor minimaal 24 uur per week.

Solliciteer!
Ben je op zoek naar een leuke en uitdagende stageplek vanaf september 2023, voor minimaal 24 uur per week? En heeft deze vacature je interesse gewekt, dan nodigen wij je uit te reageren. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Daniëlle Michielse (cliëntbegeleider/stagebegeleider) via 0646242799 of Pim van Balkom (teamleidinggevende) 06-82287300.

Alle stagiairs dienen vóór indiensttreding bij Lunet zorg een “Verklaring Omtrent het Gedrag” voor hun functie bij Lunet zorg aan te vragen en te overhandigen.
 
 
 
 
 
Solliciteer
 • 0 uur
 • MBO
 • Eersel