Stagiair, Ambulant Team Kind en Jeugd

 • 0 uur
 • HBO

Waar ga je stagelopen? 
Vanaf februari 2023 zoeken we een stagiair voor ons Ambulante Team Kind en Jeugd. Wij bieden opvoedondersteuning en begeleiding aan kinderen en hun ouder(s). Deze opvoedondersteuning en begeleiding vindt plaats in de thuissituatie of in de klas op school. Het is een zelfstandige functie, waarbij je ook veel onderweg bent. Het team werkt in regio Eindhoven.

Welke doelgroep kom je daar tegen? 
We werken in complexe gezinssituaties: in de gezinnen die we begeleiden hebben de kinderen en/of de ouders een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met bijkomende problematieken (denk hierbij aan autisme, ADHD, verslaving).

Het is mogelijk dat je stage gecombineerd wordt met een leerplek binnen het Kinderdienstencentrum (KDC).

Wat ga je leren?
 

 • Methodisch handelen
 • Observeren, signaleren en ondersteunen
 • Voeren van individuele gesprekken
 • Toepassen van verschillende begeleidingsstijlen
 • Ondersteunen van kind en gezin bij het voeren van de regie
 • Samenwerken met het kind/de jeugdige en zijn gezin
 • Interdisciplinair samenwerken met in- en externe collega's
 • Signaleren van mogelijke onveiligheid binnen een gezin
 • Regie (deels en tijdelijk) overnemen van het kind en zijn gezin
 • Contact leggen en onderhouden met het netwerk
 • Rapporteren en schrijven van een persoonlijk plan 
 • Notuleren in een teamoverleg 

Wat verwachten wij/ vinden wij belangrijk? 
Dat je: 

 • Aansluit in gedrag en houding bij achtergrond, cultuur, leefwereld en eventuele beperkingen van het kind/jeugdige en gezin en/of netwerk en je oordeelt niet
 • Altijd respectvol omgaat met de kwetsbaarheid van het ‘bij mensen thuis mogen komen’ en ‘achter hun voordeur mogen kijken’
 • Afspraken na komt. Dit betekent doen wat je zegt, en zeggen wat je doet
 • Open staat voor feedback 
 • Een actieve leerhouding laat zien

Na verloop van tijd ga je ook eigen afspraken maken en alleen naar cliënten (natuurlijk met de mogelijkheid om terug te vallen op collega’s). Je dient daarom in het bezit te zijn van een rijbewijs en auto!

Wat zijn je werktijden en werkdagen? 
De werktijden variëren van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 uur en 20.00 uur en maximaal 1 keer in de maand op zaterdagochtend.
 
Arbeidsvoorwaarden 
Bij een stage van 36 uur per week ontvang je een vergoeding van €400,- bruto per maand, inclusief onkostenvergoeding. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato.

Met welke opleiding kan ik hier stagelopen? 
Wij zijn op zoek naar een 3e-jaars student Sociale Studies, die de minor jeugdzorg gaat volgen en af wil studeren met uitstroomprofiel jeugd. Het gaat om een gekoppelde stage van 1,5 jaar (minor- en jaarstage).

Alle stagiairs dienen vóór indiensttreding bij Lunet een “Verklaring Omtrent het Gedrag” voor hun functie bij Lunet aan te vragen en te overhandigen.

Solliciteer