Nieuwe vaardigheden leren met psychomotorische therapie

Man Jongen Therapie Gesprek

Psychomotorische therapie kan je helpen bij het beter leren omgaan met zaken waar je tegenaan loopt. Bijvoorbeeld als je gemakkelijk over je heen laat lopen of als je snel boos wordt en niet weet hoe je dat duidelijk moet maken. We leren je beter hiermee om te gaan door te doen en te ervaren. Sport en bewegen vormen een belangrijk onderdeel van de therapie. Wat voel je allemaal in je lijf? Wat kun je doen om weer rustiger te worden? Je oefent met nieuwe vaardigheden zodat het makkelijker voor je wordt om met dit soort situaties om te gaan. Psychomotorische therapie bieden we aan als je bij ons woont of ambulante begeleiding krijgt.

Dit bieden we op het gebied van psychomotorische therapie

  • Omgaan met boosheid en agressie
  • Problemen met verslaving
  • Omgaan met eetproblemen, stress en faalangst
  • Leren omgaan met je psychische beperking of psychosomatische klachten
  • Aanleren sociale vaardigheden en het uiten van emoties