Meer structuur bij autisme

Als je autisme hebt, is de kans groot dat je de wereld op een andere manier begrijpt en beleeft. We helpen je meer structuur te krijgen en samen met jou te bekijken waar je hulp, begeleiding of behandeling bij nodig hebt. Dat kan heel divers zijn. Van gedragsanalyse tot het aanleren van meer sociale vaardigheden. En van hulp bij het vinden van een passende woon- of werkomgeving tot jobcoaching op weg naar een reguliere baan. Je familie en anderen in je directe omgeving bieden we advies en trainingen, zodat ook zij weten hoe ze het beste met jou kunnen omgaan. Deze hulp of begeleiding bieden we aan als je bij ons woont of ambulante begeleiding krijgt.

Onze ondersteuning bij autisme

  • Diagnostiek, behandeling en begeleiding
  • Onderzoek naar je sterke kanten en de ondersteuningsbehoefte
  • Ondersteuning bij het vinden van een passende woon- en/of werkomgeving
  • Aanleren van communicatiestrategieën en sociale vaardigheden
  • Aanleren van het gebruik van hulpmiddelen zoals tijdindicatie, stappenplannen, agenda
  • Advies aan familie, collega’s etc.