Beter in je vel met psychomotorische therapie

Mannen Therapie Gesprek

Psychomotorische therapie leert je beter om te gaan met zaken waar je tegenaan loopt. Bijvoorbeeld als je gemakkelijk over je heen laat lopen of als je snel boos wordt en niet weet hoe je dat duidelijk moet maken. Tijdens de therapie leer je door te doen en te ervaren. Sport en bewegen vormen een belangrijk onderdeel van de therapie. Wat voel je allemaal in je lijf? Wat kun je doen om weer rustiger te worden? Je oefent met nieuwe vaardigheden zodat het makkelijker voor je wordt om met dit soort situaties om te gaan. Psychomotorische therapie bieden we aan als je bij ons woont of ambulante begeleiding krijgt.

Dit bieden we op het gebied van psychomotorische therapie

  • Omgaan met boosheid en agressie
  • Problemen met verslaving
  • Omgaan met eetproblemen, stress en faalangst
  • Leren omgaan met je psychische beperking of psychosomatische klachten
  • Aanleren van sociale vaardigheden en het uiten van emoties