Diagnostiek

Kinderdienstencentrum Jongen Lunet

Maak je je zorgen om je kind omdat hij nog niet praat? Is jouw kind druk? Of loopt jouw kind nog niet? Krijg je moeilijk contact met je kind? Allemaal vragen waar je je als ouder druk over kan maken. Het KinderExpertiseCentrum Brabant onderzoekt wat er aan de hand is. We helpen je wanneer je je zorgen maakt over de ontwikkeling, opvoeding of gedrag van je kind. We doen onderzoek en we geven advies over behandelingen.

De ontwikkeling van je kind in beeld
De verschillende deskundigen van het Kind Expertise Centrum Brabant kijken vanuit hun eigen vakgebied mee naar de ontwikkeling van je kind. Zij onderzoeken de spraak- en taalontwikkeling, de intelligentie, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Zo ontstaat een duidelijk beeld van eventuele achterstanden in de ontwikkeling van je kind. Ook kunnen we je kind observeren, dat kan thuis of op school of bij de kinderopvang.

Advies op maat
Na het intakegesprek en het onderzoek krijg je een adviesgesprek. In dit gesprek bespreken we de uitkomsten van het onderzoek en ons advies. Zo is het mogelijk dat je kind in aanmerking komt voor behandeling op ons kinderdienstencentrum. Opvoedondersteuning of extra begeleiding thuis, of school behoort ook tot de mogelijkheden. Samen bekijken we welke ondersteuning het beste past bij je kind.