Begeleiding op school

Het kan zijn dat je kind ondersteuning nodig heeft op school. Ons team is er voor specifieke vragen over het gedrag en de ontwikkeling van kinderen in het speciaal onderwijs. We observeren je kind en begeleiden het in de klas, zodat het zoveel mogelijk met het dagprogramma mee kan doen. Daarnaast ondersteunen we ouders en begeleiders met advies over eventuele hulpmiddelen of methoden.